"main road" - Svensk översättning

EN

"main road" på svenska

volume_up
main road {substantiv}
EN

main road {substantiv}

volume_up
main road

Användningsexempel för "main road" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe actiont taken by the French government also kept the main road links open.
De åtgärder som den franska regeringen vidtagit har bidragit till att de största vägarna fortfarande är öppna.
EnglishOne of the main causes of these road accidents is speeding.
Ett huvudskäl till trafikolyckor anses bl.a. överträdelse av hastighetsbegränsningarna vara.
EnglishYeah, we're leaving the main road, so hang on.
Vi åker in på småvägar nu, så håll i dig.
EnglishI would say that I live in a Basque Euro-city, straddling a national frontier, on the main road from San Sebastián to Bayonne.
Jag bor i vad man kan kalla en baskisk europeisk stad precis vid gränsen, mellan San Sebastián och Bayonne.
EnglishGiven that, in places, this border is only two kilometres from the main road crossing through Georgia, this was not straightforward.
Eftersom denna gräns på sina håll bara ligger två kilometer från huvudvägen genom Georgien var detta ingen enkel fråga.
EnglishHowever, we must now reduce noise, not only industrial noise but also the main problem: vehicles and road traffic.
Man måste ändå försöka få till stånd en minskning, både inom industrin och där det största problemet ligger, nämligen fordonen och omgivande trafik.
EnglishI believe that if we were to define the three main directions in the road we are following, then that would clarify matters for everybody.
Jag tror att det skulle klargöra saker och ting för alla om vi kunde fastställa tre huvudriktningar på den väg som vi följer.
EnglishGet us back on the main road.
EnglishI believe that if we were to define the three main directions in the road we are following, then that would clarify matters for everybody.
Vi vill se en utbyggnad av den kreativa industrin och utveckling av nya ekonomiska grenar, och Lissabonmålen kan bidra till detta.

Synonymer (engelska) till "main road":

main road
English

Liknande översättningar för "main road" på svenska

road substantiv
Swedish
main adjektiv
main substantiv
main beam substantiv
main girder substantiv
main concern substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main thing substantiv
Swedish
bridle road substantiv
Swedish
main principle substantiv
Swedish
country road substantiv
Swedish
dirt road substantiv
Swedish
main body substantiv
Swedish