"main line" - Svensk översättning

EN

"main line" på svenska

volume_up
main line {substantiv}
EN

main line {substantiv}

volume_up
main line
He further stated that Stuttgart 21 was a key element of this main line.
Han uppgav vidare att Stuttgart 21 var en viktig del av denna huvudlinje.
Mr President, first of all I will resist the temptation to list all the stations on the West Coast main line in my constituency and also on the trans-Pennine route.
Först av allt skall jag motstå frestelsen att räkna upp alla stationer på västkustens huvudlinje i min valkrets och även på trans-Pennine-linjen.

Användningsexempel för "main line" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe further stated that Stuttgart 21 was a key element of this main line.
Han uppgav vidare att Stuttgart 21 var en viktig del av denna huvudlinje.
EnglishThe main railway line between Cheltenham and Swindon remains closed.
Huvudjärnvägslinjen mellan Cheltenham och Swindon är fortfarande avstängd.
EnglishThis will be the PPE-DE's main issue and line of thought.
Det skall också vara PPE-gruppens insats och linje.
EnglishThe EPP Group supports the main line of this report.
PPE-gruppen stöder huvuddragen i detta betänkande.
EnglishThe solution to this problem must involve three main measures, in line, in fact, with the rapporteur's proposals.
Lösningen av problemet måste inbegripa en rad stora åtgärder, som i själva verket ligger i linje med föredragandens förslag.
EnglishWe're 500 feet from the main sewer line.
EnglishThanks to its proximity to both the main line and iron ore line, research is made possible that would otherwise be difficult to perform.
Tack vare närheten till både stambanan och malmbanan möjliggörs forskning som annars skulle vara svår att genomföra.
EnglishThe main line of approach I wish to highlight is that of the secular state, in other words the clear separation of religion and public affairs.
Jag vill framför allt insistera på konfessionslöshet, och följaktligen en tydlig och klar uppdelning av offentliga angelägenheter.
Englishis our main line of approach to this issue.
Det vore naturligtvis dumt att säga att allt är perfekt, så ”Vad kan förbättras?” är vår huvudsakliga inställning när det gäller denna fråga.
EnglishCommissioner, our text comprises two main sections, in line with the Commission's proposals: the macro-economic section and the structural section.
Herr kommissionär! Texten omfattar två stora avsnitt, i linje med kommissionens förslag, nämligen ett makroekonomiskt avsnitt och ett strukturellt avsnitt.
EnglishMr President, first of all I will resist the temptation to list all the stations on the West Coast main line in my constituency and also on the trans-Pennine route.
Herr ordförande! Först av allt skall jag motstå frestelsen att räkna upp alla stationer på västkustens huvudlinje i min valkrets och även på trans-Pennine-linjen.
EnglishIn principle, Belarus should be among our most important partners: it will be a direct neighbour after enlargement, and is a main line of communication between the EU and Russia.
Vitryssland bör i princip vara en av våra viktigaste partner: landet kommer att vara en direkt granne efter utvidgningen och är en viktig kommunikationslinje mellan EU och Ryssland.

Liknande översättningar för "main line" på svenska

main adjektiv
main substantiv
line substantiv