"main contractor" - Svensk översättning

EN

"main contractor" på svenska

EN

main contractor {substantiv}

volume_up
main contractor
The Commission's main contractor for developing SIS II has performed a series of operational tests on the central system running interactively with some national systems.
Kommissionens huvudentreprenör för utvecklingen av SIS II har utfört en rad driftstest av det centrala systemet, som körs interaktivt med vissa nationella system.

Användningsexempel för "main contractor" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishInitially, there was liability covering the entire chain right up to the main contractor.
Inledningsvis så fanns en ansvarsskyldighet för hela kedjan, ända upp till huvudentreprenören.
EnglishThe report includes many important provisions, including those concerning the main contractor's responsibility for irregularities on the part of subcontractors.
Betänkandet innehåller många viktiga skrivningar, bland annat om huvudentreprenörers ansvar för oegentligheter hos underleverantörer.
EnglishAlso, it is stipulated that the main contractor is responsible for the payment of wages, but only if they know that the subcontractors are employing illegal immigrants.
Det föreskrivs också att huvudentreprenören är ansvarig för betalningen av löner men endast om man vet att underentreprenörerna anställer olagliga invandrare.
EnglishThe Commission's main contractor for developing SIS II has performed a series of operational tests on the central system running interactively with some national systems.
Kommissionens huvudentreprenör för utvecklingen av SIS II har utfört en rad driftstest av det centrala systemet, som körs interaktivt med vissa nationella system.
EnglishI too urge the Commission to urgently bring forward mechanisms that make the main contractor in a supply-chain liable for violations of UN conventions on child labour.
Jag uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt införa en mekanism som gör huvudentreprenören i en leverantörskedja ansvarig för brott mot FN:s konventioner om barnarbete.

Liknande översättningar för "main contractor" på svenska

contractor substantiv
main adjektiv
main substantiv
main beam substantiv
haulage contractor substantiv
main girder substantiv
building contractor substantiv
main concern substantiv
main point substantiv
Swedish
main feature substantiv
Swedish
main thing substantiv
Swedish
main principle substantiv
Swedish