"main concern" - Svensk översättning

EN

"main concern" på svenska

EN

main concern {substantiv}

volume_up
main concern
Our main concern is the organisation of free and democratic elections.
Beträffande valen gäller vårt största bekymmer organisationen av fria och demokratiska val.
As for budgets, our main concern is where the money is coming from.
Vad budgetarna beträffar så är vårt största bekymmer var pengarna skall komma ifrån.
Jobs remain the main concern of European citizens.
Jobben är alltjämt EU-medborgarnas största bekymmer.
I should now like to turn to my main concern.
Nu skulle jag vilja ta upp min viktigaste fråga.

Användningsexempel för "main concern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Jag uppfattar det som att detta verkligen var huvudfrågan för Europaparlamentet.
EnglishOur main concern was always about the existence of the provisional legislature.
Vår största oro var alltid existensen av den provisoriska lagstiftande församlingen.
EnglishThe main concern is that there should be a comprehensive immigration policy.
Den viktigaste frågan är att det bör finnas en övergripande invandringspolitik.
EnglishFood safety must be its main concern, and its role must be confined to risk analysis.
Tyngdpunkten måste ligga på livsmedelssäkerhet, begränsat till området riskanalys.
EnglishHitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
Hittills har Armenien inte riktigt varit Europeiska unionens främsta intresseområde.
EnglishOur main concern in this respect is not to allow them to be left in isolation.
Det handlar här i synnerhet om nödvändigheten att inte lämna dem isolerade.
EnglishMy main concern is that we should prevent past mistakes from being repeated.
Mitt största huvudbry är att vi bör undvika att upprepa tidigare misstag.
English(RO) Madam President, the main concern of women in rural areas is the lack of jobs.
(RO) Fru talman! Det största bekymret för kvinnor i landsbygdsområden är bristen på jobb.
EnglishThose refugees, and the Guinean people, are after all the main reason for our concern.
Flyktingar och en befolkning som i slutändan är ett huvudskäl för oss att engagera oss.
EnglishThe people of Europe expect the Union to offer answers to their main concern.
Medborgarna förväntar sig att Europeiska unionen skapar lösningar på deras främsta problem.
English(RO) Mr President, the main concern of European citizens is linked to keeping their jobs.
(RO) Herr talman! EU-medborgarnas huvudfokus handlar om att behålla jobbet.
EnglishOur main concern is actually related to the proposals of the European Commission itself.
Det främsta problemet ligger egentligen i förslagen från Europeiska kommissionen själv.
EnglishAs for budgets, our main concern is where the money is coming from.
Vad budgetarna beträffar så är vårt största bekymmer var pengarna skall komma ifrån.
EnglishHelping Ukraine to take an independent road should now be our main concern.
Det är en viktig begäran att stödja Ukraina på en självständig väg.
EnglishIt is therefore imperative that the citizens are our main concern in this process.
I det sammanhanget är det mycket viktigt att medborgaren får en central roll i den här processen.
EnglishOur main concern is the organisation of free and democratic elections.
Beträffande valen gäller vårt största bekymmer organisationen av fria och demokratiska val.
EnglishTheir main worries concern the economic and employment situation.
Det de oroar sig mest för är det ekonomiska läget och arbetsmarknadsläget.
EnglishThe fight against inflation is the main concern of our fellow citizens.
Kampen mot inflationen är det största bekymret för våra medborgare.
EnglishThat is my main concern in all this, and there are signs that this is again happening already.
Det är det jag beklagar mest i detta sammanhang, och det avtecknar sig återigen redan nu.
EnglishThe quality of our products should be the main concern of international trade.
Kvaliteten hos våra produkter bör vara den främsta angelägenheten när det gäller internationell handel.

Liknande översättningar för "main concern" på svenska

main adjektiv
main substantiv
concern substantiv