"to maim" - Svensk översättning

EN

"to maim" på svenska

EN

to maim [maimed|maimed] {verb}

volume_up
In the past ten years, two million such children have been killed and six million permanently maimed.
Under de senaste tio åren dog 2 miljoner i strid, och 6 miljoner fick bestående skador.
6 000 000 har blivit lemlästade för livet.
Our police, the Royal Ulster Constabulary, has had 302 of its members savagely murdered and 8 700 of its members brutally maimed.
Vår poliskår, Ulsters kungliga poliskår, har fått 302 av sina medlemmar barbariskt mördade och 8 700 brutalt lemlästade.
Maiming war heroes and poisoning refugees is one thing.
Lemlästa krigshjältar och förgifta flyktingar är en sak.
They are directed against people, with the aim of killing or maiming them.
De är avsedda för människor med mål att döda eller lemlästa.
However, they would not be killing and maiming our troops if our troops were not deployed there.
De skulle dock inte kunna döda och lemlästa våra mannar om vi inte sände dit dessa mannar till att börja med.

Användningsexempel för "to maim" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAfter 2000 years of Christianity we still revert to bomb, to maim and to kill.
Efter 2000 år av kristendom hemfaller vi fortfarande åt bombningar, lemlästande och mördande.
EnglishEvery year weapons of this type kill or maim more than 25, 000 people, mostly civilians.
Detta slags vapen dödar eller stympar mer än 25 000 människor per år, särskilt bland civilbefolkningen.
EnglishExposure to asbestos can maim and kill and asbestos workers have to be protected.
Exponering för asbest kan fördärva och döda människor, och arbetstagare som exponeras för asbest måste skyddas.
EnglishI'd embrace the opportunity to maim his white ass up.
Jag skulle anta tillfället att spöa upp honom.
EnglishMeantime armed groups unlawfully kill, maim, abduct and torture civilians in pursuit of their political aims.
Under tiden mördas, lemlästas, kidnappas och torteras oskyldiga civila av beväpnade grupper för dessas politiska syften.
EnglishThere is no excuse for Hamas rocket attacks, but nor for the use of dense inert metal explosives to maim civilians.
Det finns ingen ursäkt för Hamas raketattacker, men det finns inte heller någon ursäkt för användningen av sprängämnen med inerta tungmetaller för att lemlästa civila.
EnglishSecond, I understood that the main aim of landmines is not to kill but to maim, and this makes this moral issue so loaded.
Jag förstod samtidigt att det inte handlar om att döda människor med landminor utan att huvudändamålet med det här vapnet är att lemlästa och det gör moralfrågan så tung.