"mail order" - Svensk översättning

EN

"mail order" på svenska

volume_up
mail order {substantiv}
EN

mail order {substantiv}

volume_up
mail order
Member States may therefore choose to apply VAT on the importation of goods which have been purchased by mail order.
Medlemsstater kan därför välja att lägga moms på import av varor som har inhandlats via postorder.
On the first point, let me say briefly that in my country, Austria, we have banned the sale of medicines by mail order.
Till punkt 1 kan jag kort nämna att i mitt land Österrike finns det ett förbud mot försäljning av läkemedel via postorder.

Användningsexempel för "mail order" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
En liten ändring här och där så kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
EnglishHowever, mail order on the Internet sometimes poses problems.
Beställningar över Internet innebär emellertid ibland problem.
EnglishThis is true whenever you buy goods outside a shop - for example by phone, fax, mail order or on the internet.
Det är säljaren som måste kontakta leveransföretaget och bevisa att varan har levererats.
EnglishAttention should be paid to the need to regulate mail-order and Internet sales of medicinal products.
Man bör uppmärksamma behovet av att reglera postorderförsäljning och Internetförsäljning av läkemedel.
EnglishMember States may therefore choose to apply VAT on the importation of goods which have been purchased by mail order.
Medlemsstater kan därför välja att lägga moms på import av varor som har inhandlats via postorder.
EnglishOn the first point, let me say briefly that in my country, Austria, we have banned the sale of medicines by mail order.
Till punkt 1 kan jag kort nämna att i mitt land Österrike finns det ett förbud mot försäljning av läkemedel via postorder.
English

This applies whenever you buy goods outside a shop (for example by phone, fax, or mail order, as well as on the internet).

Detta gäller när du köper varor på distans, dvs. via telefon, fax, postorder, tv-shop eller internet.

EnglishI hope that article will not be used to undermine national provisions on health protection, such as the ban on the mail order sales of certain medicines.
Jag tänker här framför allt på tolkningen av artikel 1.3, som ändå är mycket ambivalent formulerad.
EnglishWe then established e-mail contact, however, in order to prove - including for our sake - that we had endeavoured to make contact.
Därefter kontaktade vi honom via e-post för att styrka - även för vår egen skull - att vi hade försökt få kontakt med honom.
EnglishCar hire is not covered by EU rules entitling you to a 7-day “cooling off" period when you order goods and services online, by phone or mail order.
EU:s regler om sju dagars ångerrätt när du beställer en vara eller tjänst via internet, telefon eller post gäller inte biluthyrning.
EnglishFor us it would be rather like an unsuccessful mail order company to go back to them and say you did not really mean to refuse that, did you?
För oss skulle det vara ungefär som ett misslyckat postorderföretag att gå tillbaka till dem och säga: Ni menade inte riktigt att ni vägrar, eller hur?
EnglishWe therefore have to distinguish between legitimate mail order or Internet pharmacies and the illegal distribution chain, which includes uncontrolled Internet purchases.
Vi måste därför skilja mellan laglig postorder eller e-apotek och den olagliga distributionskedjan, med okontrollerad Internetförsäljning.
EnglishModern distance selling systems, mail order services, or even large supermarkets, making small local shops lose their relevance,
Det är detta som inträffar med de moderna systemen för distansförsäljning, som postorder, och till och med de stora ytorna, som gör att de små kvartersbutikerna förlorar i betydelse.
EnglishParliament wishes to influence this process of coordination and opinion forming at a relatively early stage, without presenting a wish list the size of a mail-order catalogue.
I detta system av samordning och åsiktsbildning vill parlamentet få inflytande relativt tidigt, utan att vi för den skull erbjuder en hel varuhuskatalog.
EnglishThis country of origin principle already applies for consumer purchases, of course, unless exceptions are made such as for mail order purchases and new cars.
Denna ursprungslandsprincip existerar naturligtvis redan för konsumentköp, må så vara att rejäla undantag förekommer bland annat för postorderförsäljning och för nya bilar.
EnglishThe role of the legislator is to prevent the most questionable practices from becoming widespread in order to avoid mail order being nothing short of a jungle of regulations.
Det är lagstiftarens uppgift att förhindra att de mest tvivelaktiga metoderna får spridning för att undvika att postorder blir en verklig djungel av bestämmelser.