"maiden" - Svensk översättning

EN

"maiden" på svenska

volume_up
maiden {substantiv}
EN

maiden {substantiv}

volume_up
maiden (även: canoness, maid, virgin)
Det var en ganska kärnfull jungfru!
It is difficult to think of Mr Schori as a maiden of any description after his very long and distinguished career in democratic politics over many years.
Det är svårt att se herr Schori som någon form av jungfru efter hans mycket långa och lysande karriär i demokratins tjänst under många år.
As he has discovered, on previous occasions, politics is about the only profession in which it is possible to be a maiden more than once!
jungfru? fler gånger än en!
maiden (även: damsel)

Användningsexempel för "maiden" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe congratulate you on this maiden speech and we hope it is not your last.
Vi gratulerar er till ert första anförande och hoppas att det inte blir ert sista.
EnglishYou are to be congratulated on what I understand is your maiden speech in Parliament.
Jag vill gratulera er till vad jag förstår vara ert jungfrutal i parlamentet.
EnglishThank you, Mr Ceyhun, and congratulations on your maiden speech here in Parliament.
Tack, herr Ceyhun, och gratulerar till ert första tal här i parlamentet.
EnglishMr President, I too should like to congratulate Richard Corbett on his maiden speech.
Herr ordförande! Jag skulle också vilja gratulera Richard Corbett till hans jungfrutal.
EnglishMr President, first may I compliment Mrs Maes most warmly on her maiden speech.
Herr ordförande! Allra först vill jag gratulera Maes så hjärtligt till hennes maiden speech .
EnglishMay I congratulate you on your maiden report.
Jag tackar er Berger och gratulerar eftersom det är ert första betänkande.
EnglishIn closing, let me congratulate Mr Daul on his maiden speech as leader of his group.
Innan jag slutar vill jag gratulera Joseph Daul till hans invigningstal som ledare för sin grupp.
EnglishCan I also say to Mr Schori that I congratulate him on his maiden speech.
Jag skulle också vilja gratulera herr Schori till hans jungfrutal.
EnglishSecondly, I wish to congratulate Mrs Maes on her maiden speech.
För det andra skulle jag vilja gratulera fru Maes till hennes jungfrutal.
EnglishExcuse my nerves, this is my maiden speech in this House.
Ursäkta min nybörjarnervositet, det är första gången jag yttrar mig i kammaren.
EnglishSecondly, I must congratulate Mr Lagendijk on his maiden speech.
För det andra vill jag gärna gratulera Lagendijk till hans jungfrutal.
EnglishWe congratulate you on this maiden speech and we hope it is not your last.
Ändringsförslag 7 är inte godtagbart i sin nuvarande form.
EnglishIn conclusion, I advocate launching the SE on its maiden voyage.
Med hänsyn till samtliga faktorer yrkar jag på att skicka europabolaget på dess jungfrufärd.
EnglishI had not realised this was Mr Goedbloed's maiden speech, as it was so accomplished.
Goedbloeds anförande var så förträffligt så jag lade inte märke till att det var första gången för honom.
EnglishIt was indeed a great pleasure to have you here with us for your maiden appearance in plenary.
Det har verkligen varit ett stort nöje att ha er här hos oss för ett första framträdande i kammaren.
English. - Mr President, this is my first, or maiden, speech in this Parliament.
Herr talman! Detta är mitt allra första tal här i parlamentet.
EnglishThank you very much Mr Wuermeling, particularly as this was your maiden speech here in the European Parliament.
Tack så mycket, herr Wuermeling, också just för ert första tal här i Europaparlamentet.
EnglishThank you, Mr Querbes, and I must congratulate you because I think that was your maiden speech.
Tack, Querbes, och jag vill gratulera er eftersom jag tror att det är ert första inlägg i denna kammare.
EnglishMr President, Commissioner, I shall conclude my maiden speech at this plenary with that appeal for transparency.
Jag kommer att avsluta mitt jungfrutal i plenum med en särskild uppmaning till öppenhet.
EnglishThank you Mr Corbett and congratulations on your maiden speech.
Tack Corbett, och mina gratulationer till ert jungfrutal.

Synonymer (engelska) till "maiden":

maiden