EN

magnificent {adjektiv}

volume_up
The idea of this meeting is magnificent, provided that it produces more than a list of good intentions.
Idén bakom detta möte är fantastisk, under förutsättning att det ger mer än en lista över goda avsikter.
Din kompis var fantastisk.
They got a magnificent health system that beat both the U.S. and Sweden.
Dom fick bort malaria, dom fick ett fantastiskt sjukvårdssystem som slog både USA och Sverige.
magnificent (även: sumptuous)
Sarajevo was a magnificent city in which three peoples, three cultures and three religions cohabited.
Sarajevo var en magnifik stad där tre folkslag, tre kulturer och tre religioner levde tillsammans.
This is a magnificent, impressive fish, which has been fished for centuries and which we have eaten for centuries.
Det är en magnifik och imponerande fisk som har fiskats i århundraden och som vi har ätit i århundraden.
In conclusion, this is a magnificent piece of European history.
Sammanfattningsvis är detta ett magnifikt stycke europeisk historia.
She is pursuing a magnificent achievement in the family Kempes name through her writing.
Hon fullföljer en storartad gärning i familjens Kempes namn genom sitt författarskap.
The magnificent efforts by the Prime Minister and his team have created laudable results.
De storartade insatserna av premiärministern och hans stab har gett berömvärda resultat.
I would thank both of them for their magnificent efforts.
Jag tackar dem båda för deras storartade insatser.
Det blir härligare för varje år.
This is a magnificent, impressive fish, which has been fished for centuries and which we have eaten for centuries.
Det är en magnifik och imponerande fisk som har fiskats i århundraden och som vi har ätit i århundraden.
magnificent
magnificent (även: beautiful)
magnificent (även: divine, lovely, superb)

Användningsexempel för "magnificent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI would mention again our Head of Mission in Nairobi who are doing a magnificent job.
Jag vill igen nämna vår beskickningschef i Nairobi som gör ett storartat arbete.
EnglishLastly, I want to express our general support for Mrs Lalumière's magnificent report.
Slutligen vill jag visa vårt allmänna stöd till Lalumières utmärkta betänkande.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei är arvtagare till Kinas magnifika och uråldriga konsttraditioner.
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Jag anser att det som arbetarna i denna farliga zon gör än i dag är storartat.
EnglishMr President, you are a magnificent representative of what this House stands for.
Herr talman, vi har i er en alldeles utmärkt företrädare för kammaren.
EnglishIn conclusion, I reiterate my support for the rapporteur's magnificent report.
Jag avslutar med att upprepa mitt stöd till föredragandens betänkande.
EnglishShe is pursuing a magnificent achievement in the family Kempes name through her writing.
Hon fullföljer en storartad gärning i familjens Kempes namn genom sitt författarskap.
EnglishMadam President, I wish to begin by paying tribute to the rapporteur for a magnificent job.
Jag skulle vilja börja med att berömma föredraganden för ett storartat arbete.
EnglishMr President, I would firstly like to congratulate Mr Wuori on this magnificent report.
Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Wuori till detta fantastiska betänkande.
EnglishThe response to the tsunami was magnificent – I was caught up in the middle of it.
Gensvaret efter tsunamin var enastående – jag befann mig mitt i det.
EnglishI feel he has given a magnificent account of the difficulties involved.
Jag tycker att han på ett fantastiskt sätt har redogjort för de berörda svårigheterna.
EnglishThis is a magnificent moment in the history of Europe and it carries the name of your country.
Detta var ett enastående ögonblick i Europas historia och det bär Ert lands namn.
EnglishAn exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Ett utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
English(Interjection by Daniel Cohn-Bendit: And magnificent Members of Parliament!)
(Inpass av Daniel Cohn-Bendit: Och fantastiska parlamentsledamöter!)
EnglishThe magnificent efforts by the Prime Minister and his team have created laudable results.
De storartade insatserna av premiärministern och hans stab har gett berömvärda resultat.
EnglishFurthermore, my vote reflects my support for the magnificent report by Mrs Angelilli.
Det är också en röst till stöd för Angelillis utmärkta betänkande.
EnglishMeasures such as these are, in my view, a magnificent example to others.
Sådana åtgärder är enligt min åsikt ett strålande exempel för andra.
EnglishI warmly congratulate the rapporteur on this magnificent piece of work.
Jag gratulerar verkligen föredraganden till detta enastående arbete.
EnglishI would firstly like to thank Mr Mastorakis for his magnificent work.
För det första vill jag gratulera Mastorakis för hans utmärkta arbete.
English(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
(ES) Fru talman! Jag skulle vilja hänvisa till tre aspekter i detta utomordentliga betänkande.

Synonymer (engelska) till "magnificent":

magnificent