"magnet" - Svensk översättning

EN

"magnet" på svenska

volume_up
magnet {substantiv}
SV
volume_up
magnetics {substantiv}
volume_up
magnetism {substantiv}
SV

"magnet" på engelska

EN

magnet {substantiv}

volume_up
magnet (även: lodestone)
This turns Greece, as numerous sides have denounced, into a magnet for terrorist counterattacks.
Detta gör Grekland till en magnet för terroristiska motattacker, vilket påtalats från flera håll.
In my country, that is tantamount to encouraging assisted inactivity and to creating a powerful magnet for immigration.
I mitt land är det liktydigt med att uppmuntra understödd overksamhet och att skapa en stark magnet för invandring.
I am convinced that this would act as a magnet to all countries in the Balkans, including the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Jag är övertygad om att detta skulle fungera som en magnet för alla länder på Balkan, inklusive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
SV

magnet {utrum}

volume_up
magnet
magnet
Detta gör Grekland till en magnet för terroristiska motattacker, vilket påtalats från flera håll.
This turns Greece, as numerous sides have denounced, into a magnet for terrorist counterattacks.
I mitt land är det liktydigt med att uppmuntra understödd overksamhet och att skapa en stark magnet för invandring.
In my country, that is tantamount to encouraging assisted inactivity and to creating a powerful magnet for immigration.
Jag är övertygad om att detta skulle fungera som en magnet för alla länder på Balkan, inklusive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
I am convinced that this would act as a magnet to all countries in the Balkans, including the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Användningsexempel för "magnet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis turns Greece, as numerous sides have denounced, into a magnet for terrorist counterattacks.
Detta gör Grekland till en magnet för terroristiska motattacker, vilket påtalats från flera håll.
EnglishIt is a very strong magnet for capital.
Det är mer angeläget att vi undersöker orsakerna till detta.
EnglishA carefully preserved natural and cultural landscape is the best magnet to attract tourists to a destination country.
Ett välbevarat natur- och kulturlandskap är det bästa sättet att locka turister till ett destinationsland.
EnglishIn my country, that is tantamount to encouraging assisted inactivity and to creating a powerful magnet for immigration.
I mitt land är det liktydigt med att uppmuntra understödd overksamhet och att skapa en stark magnet för invandring.
EnglishMr President, because of its wealth, Western Europe is naturally a magnet for everyone seeking protection and fleeing persecution.
(DA) Herr talman! Det rika Västeuropa blir en naturlig magnet för alla som söker skydd, för alla som flyr från förföljelse.
EnglishThe second point is that the missile defence shield, and the installations that form part of it, will not be a magnet for terrorists.
Min andra punkt är att försvarsskölden, och anläggningarna som utgör delar av den, inte kommer att locka terrorister till sig.
EnglishWhat, Commissioner, is the latest news on the tax benefits that the Romanian state promised the buyer of the steel magnet Ispat Sidex?
Herr kommissionsledamot! Vad händer med de skatteförmåner som den rumänska staten har lovat köparen av stålföretaget Ispat Sidex?
EnglishI am convinced that this would act as a magnet to all countries in the Balkans, including the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Jag är övertygad om att detta skulle fungera som en magnet för alla länder på Balkan, inklusive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
EnglishIndustry acts as a magnet for other economic activities, making its location a key factor in the development of many regions.
Industrin lockar till sig andra ekonomiska verksamheter, vilket gör industriföretagens lokalisering till en avgörande utvecklingsfråga för många regioner.
EnglishIt would be very easy, as Romania comes ever closer to the Union, for us to be a magnet for her young people to leave the country.
När nu Rumänien alltmer närmar sig unionen skulle det vara mycket lätt för oss att som en magnet dra till sig dess ungdomar och få dem att lämna landet.
EnglishIt is therefore a huge magnet for an incredible number of people wanting to escape from the prison, poverty and misery that their own countries represent.
Därför är det en enorm magnet för oerhört många människor som vill fly från den fångenskap, fattigdom och misär som deras egna länder utgör.
EnglishIndustry acts as a magnet for other economic activities, making its location a key factor in the development of many regions.
Det europeiska näringslivet kan bara överleva på den globala marknaden och skapa tillväxt och arbetstillfällen om märkningen ” tillverkad i Europa ” betyder att produkten är förstklassig.
English. ~~~ And we had custom espresso cups made that hide a magnet inside, and make those compasses go crazy, always centering on them.
Det inkluderar trehundra trettio kompasser och vi tillverkade egna espressokoppar som gömmer en magnet som får dom där kompasserna att bli helt galna, alltid pekande på kopparna.
EnglishRegions stimulate the development of culture, and culture - important, attractive projects and events - becomes a magnet which attracts economic investment.
Regionerna stimulerar kulturens utveckling och kulturen kan vara en magnet som drar till sig ekonomiska investeringar till exempel genom betydelsefulla, attraktiva projekt och evenemang.

Synonymer (engelska) till "magnet":

magnet
magnetic
magnetics
English
magnetism