"magnanimity" - Svensk översättning

EN

"magnanimity" på svenska

EN

magnanimity {substantiv}

volume_up
magnanimity
I hope that we go for major enlargement, show magnanimity and obtain the 'big bang' in 2003.
Jag hoppas att vi kommer att satsa på den stora utvidgningen, visa storsinthet och få uppleva "the big bang" år 2003.
I hope that we go for major enlargement, show magnanimity and obtain the 'big bang ' in 2003.
Jag hoppas att vi kommer att satsa på den stora utvidgningen, visa storsinthet och få uppleva " the big bang " år 2003.
His enthusiastic involvement and magnanimity meant that we joined forces to promote common causes and the common good, in spite of our political differences.
Tack vare hans entusiastiska engagemang och storsinthet kunde vi med förenade krafter kämpa för gemensamma saker och det allmänna bästa, trots våra politiska skiljaktiga politiska ståndpunkter.

Användningsexempel för "magnanimity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhat makes it great is the magnanimity of its acts and its generosity.
Den uppkommer genom att landet handlar storsint och generöst.
EnglishI hope that we go for major enlargement, show magnanimity and obtain the 'big bang' in 2003.
Jag hoppas att vi kommer att satsa på den stora utvidgningen, visa storsinthet och få uppleva "the big bang" år 2003.
EnglishI hope that we go for major enlargement, show magnanimity and obtain the 'big bang ' in 2003.
Jag hoppas att vi kommer att satsa på den stora utvidgningen, visa storsinthet och få uppleva " the big bang " år 2003.
EnglishHis enthusiastic involvement and magnanimity meant that we joined forces to promote common causes and the common good, in spite of our political differences.
Tack vare hans entusiastiska engagemang och storsinthet kunde vi med förenade krafter kämpa för gemensamma saker och det allmänna bästa, trots våra politiska skiljaktiga politiska ståndpunkter.
EnglishI am also grateful to the rapporteur for showing magnanimity in helping the President out of a tight spot and finally giving ground, but there was no moving this particular horse.
Jag är också tacksam mot föredraganden som visat storsinthet genom att hjälpa talmannen ur en svår situation och till sist ge med sig. Men här satte sig talmannen verkligen på tvären.
EnglishI believe, however, that we must contrive to show magnanimity and that we are obliged to accept that enlargement will be messy and untidy.
Jag säger inte att vi skall acceptera vad som helst, men att vi måste vänja oss vid att visa storsinthet och blir tvungna att acceptera att utvidgningen kommer att bli rörig och problemfylld.

Synonymer (engelska) till "magnanimity":

magnanimity
magnanimous