"magician" - Svensk översättning

EN

"magician" på svenska

volume_up
magician {substantiv}
EN

magician {substantiv}

volume_up
En trollkarl avslöjar aldrig sina trick.
Commissioner, unless you are a magician, it will be impossible for you to keep your promises with such derisory sums.
Om ni inte är en trollkarl kommer det att bli omöjligt för er att hålla era löften med sådana skrattretande belopp.
My God, you are a magician, not a magister.
Min Gud, du är en magiker, inte magister.
(Laughter) I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
(Skratt) Nu måste jag göra något, som kan verka lite konsigt för en magiker.
No, I don't do that; I'm a conjurer, who is someone who pretends to be a real magician.
Nej, det är inte vad jag gör; Jag är en besvärjare, som är någon som låtsas vara en riktig magiker.

Användningsexempel för "magician" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWere it seven times seven days, no magician's trick will set your people free.
Om det så vore sju gånger sju dagar skulle ingen trollkonst kunna frige ert folk.
English(Laughter) I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
(Skratt) Nu måste jag göra något, som kan verka lite konsigt för en magiker.
EnglishNo, I don't do that; I'm a conjurer, who is someone who pretends to be a real magician.
Nej, det är inte vad jag gör; Jag är en besvärjare, som är någon som låtsas vara en riktig magiker.
EnglishNow, I have to apologize to our magician friend Lennart Green.
Jag måste be vår magikervän Lennart Green om ursäkt.
EnglishCommissioner, unless you are a magician, it will be impossible for you to keep your promises with such derisory sums.
Om ni inte är en trollkarl kommer det att bli omöjligt för er att hålla era löften med sådana skrattretande belopp.
EnglishMy God, you are a magician, not a magister.
EnglishA magician never explains his tricks.
EnglishA computer magician can write this thing.
EnglishI am not a magician!
EnglishThis way, magician.
EnglishI know as a magician we're not supposed to reveal our secrets, but I'm not too afraid that people are going to start doing my show next week, so -- I think we're OK.
Som magiker ska man ju inte avslöja sina hemligheter, men jag är inte särskilt orolig för att folk ska börja göra min show nästa vecka, så - jag tror det är OK.