"made-up" - Svensk översättning

EN

"made-up" på svenska

EN

made-up {adjektiv}

volume_up
1. "invented, rather than true"
The made-up expression “ active” European values ’, as promoted by this report, has no meaning whatsoever.
Det påhittade uttrycket ” aktiva europeiska värderingar ”, som förespråkas i betänkandet, har ingen som helst innebörd.
2. "wearing make-up"
made-up

Användningsexempel för "made-up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Committee has made up its mind that this is, on balance, a sound agreement.
Utskottet har bestämt sig för att detta är ett bra avtal - mer bra än dåligt.
EnglishIn the European Union 6.5 % of all investments are made in start-up enterprises.
I Europeiska unionen går 6, 5 procent av alla investeringar till nystartade företag.
EnglishHowever, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.
Jag vill dock kommentera kommissionsledamoten Dacian Cioloş avslutande anmärkningar.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.
EnglishHowever, the fact of having made that decision opens up flexibilities in other areas.
Men det faktum att vi har fattat detta beslut gör oss flexibla på andra områden.
EnglishA study programme is made up of courses that students study in a particular order.
Ett program är sammansatt av kurser som studenterna läser i en viss ordning.
EnglishThe rest is made up by the institutions, the Spanish State and the families themselves.
Resten kommer från institutioner, den spanska staten och från familjerna själva.
EnglishInstead it will be made up of contingents from the existing national armed forces.
Den kommer i stället att bestå av befintliga enheter från medlemsstaterna.
EnglishA system made up of small steps is suitable for the implementation of this policy.
Ett system som består av små steg är bra när denna politik ska tillämpas.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Jag tycker att vi nu har rättat till detta fel och tagit igen den tid vi har förlorat.
EnglishIt is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
Det består av ungefär 200 olika sorters proteiner, tusentals proteiner totalt.
EnglishAs you know, the Union is made up of nation states but also of multinational states.
Som ni vet omfattar unionen nationalstater men även multinationella stater.
EnglishPerhaps what happened to the Coptic Christians in Egypt made us sit up and take note.
Kanske fick det som hände med de koptiska kristna i Egypten oss att reagera.
EnglishThe goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
Godsfordonen fastnar i trafikstockningar, varav 80 procent orsakas av bilar.
EnglishEuropean society is made up of different nations which live in particular countries.
Det europeiska samhället består av ett antal folkslag i ett antal länder.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
Och i den stunden bestämde jag mig för att klassisk musik är till för alla.
EnglishThe remainder is made up by the verification the Commissioner is called upon to simplify.
Det som återstår är den utvärdering kommissionären här måste se till att förenkla.
EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samtidigt bör vi även visa uppskattning för de insatser som Serbien har gjort så här långt.
EnglishOne hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
För 100 år sedan utgjorde européerna 15 procent av världens befolkning.
EnglishThe Council has now made up its mind and adopted its common position.
Rådet har nu kommit fram till ett beslut och antagit sin gemensamma ståndpunkt.

Liknande översättningar för "made-up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
made adjektiv