"mad cow disease" - Svensk översättning

EN

"mad cow disease" på svenska

EN

mad cow disease {substantiv}

volume_up
1. "bovine spongiform encephalopathy", jordbruk
mad cow disease (även: bovine spongiform encephalopathy)
volume_up
galna ko-sjukan {enb. sing.} (bestämd form; utrum)
The peace of mind of ruminants is already being disturbed by mad cow disease.
Idisslarnas sinnesfrid rubbas redan av galna ko-sjukan.
People are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
Man säger att man, kanske, kan få galna ko-sjukan genom att dricka mjölk.
They diagnosed Parkinson's but it could be Ebola or mad cow disease...
De sa Parkinson, men det kan vara ebola eller galna ko-sjukan.

Användningsexempel för "mad cow disease" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSimilar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
En sådan åtgärd borde ha vidtagits från början för att utrota galna ko-sjukan.
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Jag vill erinra om att till och med Finland i dag har fått sitt första " galna ko-fall" .
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Jag vill erinra om att till och med Finland i dag har fått sitt första " galna ko-fall ".
EnglishYesterday's debate on mad cow disease was an exemplary one in many respects.
Gårdagens debatt om galna ko-krisen är i många avseenden exemplarisk.
EnglishPeople are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
Man säger att man, kanske, kan få galna ko-sjukan genom att dricka mjölk.
EnglishRecently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.
EnglishThe EU beef markets were shaken when mad cow disease made an appearance and became publicly known.
Marknaden för nötkött i EU rubbades när galna-ko-sjukan blev känd och offentlig.
EnglishThe motion of censure of 20 February 1997 concerning mad cow disease was not passed.
Förslaget till misstroendevotum av den 20 februari 1997 om galna kosjukan röstades inte igenom.
EnglishWhy, in the same country, have we had the foot-and-mouth virus and the prion for mad cow disease?
Varför har man i samma land haft mul- och klövsjukevirus och galna ko-prioner?
EnglishThird example: the serious crisis due to the mad cow disease still worries us.
Det tredje exemplet är den allvarliga krisen till följd av galna kosjukan fortsätter att oroa oss.
EnglishWhen they started to carry out the tests, they detected cases of mad cow disease.
Den dag då de utförde tester fann de fall av galna kosjukan.
EnglishWe all remember the contaminated blood tragedy and the dangers to human health posed by mad cow disease.
Vi minns alla dramatiken med det aidssmittade blodet och hotet från galna kosjukan.
EnglishThe peace of mind of ruminants is already being disturbed by mad cow disease.
Idisslarnas sinnesfrid rubbas redan av galna ko-sjukan.
EnglishThese findings come at the same time as mad cow disease is at its height in most Member States.
Detta besked kommer samtidigt som galna ko-sjukan härjar som värst i flertalet medlemsstater.
EnglishThey diagnosed Parkinson's but it could be Ebola or mad cow disease...
De sa Parkinson, men det kan vara ebola eller galna ko-sjukan.
EnglishMad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
De har genomgått en jordbävning med anledning av galna ko-sjukan och de hade med knapp nöd återhämtat sig.
EnglishIt certainly is high time to do so, following mad cow disease and the foot-and-mouth epidemic.
Efter galna ko-sjukan och mul- och klövsjukan, måste vi erkänna att det verkligen var på tiden.
EnglishMad cow disease was in the headlines about five years ago.
Galna ko-sjukan kom till tidningsrubrikerna redan för ca 5 år sedan.
EnglishWithout mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.
Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.
EnglishThe EU must have transparency in its administration, and mad cow disease helps to illustrate this need.
EU skall ha offentlighet i förvaltningen, och galna ko-sjukan hjälper till att illustrera behovet.

Synonymer (engelska) till "mad cow disease":

mad cow disease

Liknande översättningar för "mad cow disease" på svenska

cow substantiv
disease substantiv
mad adjektiv