EN

mad {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
This is bureaucracy gone mad; just ask the border guards on the ground, Commissioner.
Detta är en byråkrati som har blivit galen. Fråga bara gränsvakterna på plats, herr kommissionär.
Cows have gone mad because they have been given a dose of politics.
Kon har blivit galen för att hon har ätit politik.
For this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
Därför införs kroppsskannrar i en vansinnig brådska som om de vore en mirakelkur.
Nobody is answering these questions, and I am mad as hell about it.
Ingen besvarar dessa frågor och det gör mig vansinnigt arg.
This mad, barbaric manner of treating animals should not, in my opinion, be given any economic support.
Detta vansinniga, barbariska sätt att behandla djur skall enligt min uppfattning inte få något ekonomiskt stöd.
Is Clouseau real... or am I going mad again?
Är Clouseau verklig eller håller jag på att bli tokig?
I am sorry, I do understand frustration, but my thoughts were: have you gone mad?
Jag förstår att man kan bli frustrerad, men det jag tänkte var: har ni blivit tokig?
Only a few years ago, anyone who mentioned these matters was dismissed as being utopian, alarmist and even a little mad.
När man talade om detta för bara några år sedan ansågs man vara utopisk, orosspridare och till och med litet tokig.
mad
2. amerikansk engelska
Nobody is answering these questions, and I am mad as hell about it.
Ingen besvarar dessa frågor och det gör mig vansinnigt arg.
Why else do you think I got so mad about the underwear with the president?
Varför tror du annars att jag blev så arg över underkläderna?
But no, you mad ' cause she done got herself another woman.
Men du är arg för att hon har hittat en annan kvinna.
Other women became mad, driven machines like me.
Andra blev rasande, drivna maskiner som jag.
mad (även: fierce)
SV

mad {utrum}

volume_up
1. arkitektur

Användningsexempel för "mad" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLeft to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
English(FI) Madam President, Commissioner, the world is suffering from 'Mad Money Disease'.
(FI) Fru talman, fru kommissionsledamot! Världen lider av ”galna penga-sjukan”.
EnglishBut sometimes... in the mad race for glory and ratings... we forget our promise.
Men ibland...... när vi jagar berömmelse och tittarsiffror - - glömmer vi vårt löfte.
EnglishSimilar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
En sådan åtgärd borde ha vidtagits från början för att utrota galna ko-sjukan.
EnglishLet us indeed persuade the Convention to call for an end to this mad situation.
Låt oss verkligen ta vara på konventet för att få ett slut på denna fåniga situation.
EnglishHowever, the mad cow affair has led the Commission to remove this derogation.
Galna ko-sjukan har emellertid fått kommissionen att stryka detta undantag.
EnglishWell, whatever it was that made me and Lyle so mad... don't matter any more.
Ja, vad det än var som gjorde mig och Lylle så förbannade... spelar ingen roll längre
EnglishThat is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Det är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
EnglishThese weak controls are too much: that became apparent during the 'mad cow' issue.
Denna svaga kontroll är faktiskt ännu svagare. Det blev vi varse under galna ko-affären.
EnglishSo, ladies and gentlemen, let us not allow European farming to go mad.
Kära kolleger! Låt därför inte det europeiska jordbruket bli ett galet jordbruk.
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Jag vill erinra om att till och med Finland i dag har fått sitt första " galna ko-fall" .
EnglishI would point out that even Finland now has its first case of mad cow disease.
Jag vill erinra om att till och med Finland i dag har fått sitt första " galna ko-fall ".
EnglishIn terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
När det gäller galna ko-frågan känner jag mig fortfarande ytterst blygsam och ödmjuk.
EnglishEurope has been producing mad cows, dioxin chickens and other such delights.
Europa har upplevt galna kosjukan, dioxinkycklingar och andra delikatesser av detta slag.
English. - (FI) The United States of America has gone down with mad money disease.
skriftlig. - (FI) Förenta staterna har insjuknat i galna penga-sjukan.
EnglishYesterday's debate on mad cow disease was an exemplary one in many respects.
Gårdagens debatt om galna ko-krisen är i många avseenden exemplarisk.
EnglishAll those who have led our countries into mad agricultural practises must be roundly condemned.
Alla som har lett våra länder in på ett galet jordbruk måste energiskt klandras.
EnglishPeople are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
Man säger att man, kanske, kan få galna ko-sjukan genom att dricka mjölk.
EnglishRecently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.
EnglishIn such circumstances, it would be mad to slash the budget to this extent.
Under en sådan situation skulle det vara galenskap att minska budgeten med så stora belopp.