"to maculate" - Svensk översättning

EN

"to maculate" på svenska