"mackerel" - Svensk översättning

EN

"mackerel" på svenska

volume_up
mackerel {substantiv}
SV
SV
EN

mackerel {substantiv}

volume_up
1. iktyologi
mackerel
In 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
År 2005 landade Island 367 ton makrill i Nordöstatlanten.
I am thinking in particular of mackerel and herring.
Jag tänker speciellt på makrill och strömming.
The distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.
Fördelningen av kvoterna för tobis, makrill och vitling säger i det avseendet mer än ord.

Användningsexempel för "mackerel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Undersökningar om äggproduktionen för taggmakrill har genomförts vart tredje år sedan 1997.
EnglishHowever, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Jag vill dock ta upp två frågor här i kväll, Icesave och makrillen.
EnglishAs you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
Som ni vet är fiskeriutskottet oroat över situationen för makrillen.
EnglishIn economic terms, the western stock of horse mackerel is the most important in EU waters.
Ekonomiskt sett är det västra beståndet av taggmakrill det viktigaste i EU:s vatten.
English—a 4% catch reduction for horse mackerel (Trachurus spp.
—En minskning på 4 procent av fångsterna av taggmakrill (Trachurus spp.
EnglishI will turn now to the second report, the multiannual plan for horse mackerel.
Jag går nu över till det andra betänkandet, betänkandet om den fleråriga planen för taggmakrill.
EnglishThis organization was catching, landing and processing herring and mackerel for major multiples.
Denna rörelse fångade, landade och förädlade sill och makrill i stora mängder.
EnglishIn the UK we say 'it takes a sprat to catch a mackerel'.
I Förenade Kungariket säger vi att ”det krävs en skarpsill för att fånga en makrill”.
EnglishAnother question is the dispute over the size of mackerel catches.
En annan fråga är tvisten om storleken på makrillfångsterna.
EnglishIn 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
År 2005 landade Island 367 ton makrill i Nordöstatlanten.
EnglishThe distribution of the quota for sand smelt, horse mackerel and blue whiting speaks volumes in this respect.
Fördelningen av kvoterna för tobis, makrill och vitling säger i det avseendet mer än ord.
EnglishI agree with the rapporteur as regards area access for vessels fishing horse mackerel.
Jag håller med föredraganden när det gäller tillträde till vissa områden för fartyg som fiskar efter taggmakrill.
EnglishAs regards the analogy on the mackerel situation, what I can say here is that the European Union has done its best.
När det gäller situationen för makrill kan jag bara säga att EU har gjort sitt bästa.
EnglishThe western stock of horse mackerel is one of the most important stocks for the fisheries sector in Europe.
(EN) Det västra beståndet av taggmakrill är ett av de viktigaste bestånden för EU:s fiskesektor.
EnglishMultiannual plan for the western stock of Atlantic horse mackerel and the fisheries exploiting that stock (
Flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Även jag kommer att ta upp frågan om förvaltningsplanerna för bestånden av ansjovis och taggmakrill.
EnglishThis is exactly what has happened with mackerel and, in particular, one fishing family from Northern Ireland.
Detta är precis vad som har hänt med makrillen och i synnerhet för en yrkesfiskande familj i Nordirland.
EnglishWestern horse mackerel is by far the most important of the three horse mackerel stocks in EU waters.
Det västra beståndet av taggmakrill är utan tvekan det viktigaste av de tre bestånden av taggmakrill i EU:s vatten.
EnglishThe restrictions on fishing for hake, for example, will cause serious problems for pelagic horse mackerel trawling.
T. ex. medför begränsningarna av kummelfisket avsevärda problem för djuphavstrålfisket av taggmakrill.
EnglishThe western stocks are, economically speaking, the most significant stocks of horse mackerel living in EU waters.
skriftlig. - (BG) De västra bestånden är de ekonomiskt viktigaste bestånden av taggmakrill i EU:s vatten.

Synonymer (engelska) till "chub mackerel":

chub mackerel