EN

machine {substantiv}

volume_up
1. allmänt
machine
And this is our beast of burden -- this is a Computer Tomography machine, a CT machine.
. ~~~ Det är en datortomograf -- en CT-maskin.
If a machine is not working, is it the case that a vote that is entirely disregarded?
Om en maskin inte fungerar, är det då så att man helt bortser från en röst?
I have seen such a machine in Kosovo, but it was idle and not in use.
Jag har sett en sådan maskin i Kosovo, men den stod stilla och användes inte.
Europe is also said to be an enormous money-squandering machine.
EU sägs också vara en enorm pengaslösande apparat.
My machine then has three buttons that are to be pressed for roll-call votes.
På min apparat finns det sedan tre knappar som jag kan trycka på under omröstningen med namnupprop.
This is a huge machine which must work smoothly.
Det är en enorm apparat som måste fungera smidigt.
machine
machine (även: automaton, robot)
But if an entrepreneur purchases a machine or an automaton, he does not need to pay any wages or any secondary labour costs.
Men om en företagare skaffar sig en maskin eller en robot, behöver han inte betala lön eller lönebikostnader.
2. politik
Sooner or later Mr Lukashenko and his party machine will pay dearly for acting in this manner.
Förr eller senare kommer Alexander Lukasjenko och hans partiapparat att få betala dyrt för att de agerar på detta sätt.
3. politik, bildligt

Användningsexempel för "machine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.
Och det har nyligen skett en revolution i vår förståelse kring maskininlärning.
EnglishAnd I promised to come back and give you an update on how that machine worked.
Och jag lovade att komma tillbaka med en uppdatering om hur maskinen fungerar.
EnglishI am thinking of footwear, bicycles, machine components, and also high-tech goods.
Jag tänker på skodon, cyklar, maskindelar och även högteknologiska produkter.
EnglishBut we wanted to send things across continents so we built a bigger machine.
Men vi ville skicka saker till andra kontinenter så vi byggde en större maskin.
EnglishThat is a war machine and you are seeking to confront it with legal technicalities?
Det är dock även nödvändigt att utarbeta en ansvarsfull strategi på lång sikt.
EnglishThankfully, we have a new machine, magnetoencephalography, that allows us to do this.
Som tur är så har vi en ny maskin, magnetencefalografi, som låter oss göra detta.
EnglishIn fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.
Det ger utan tvekan en utmärkt bild av den amerikanska demokratiprocessen.
EnglishSo every second, half of the Library of Congress is swooshing around in this machine.
Varje sekund så swischar halva Library of Congress omkring i den här maskinen.
EnglishWe have to realise that SMEs could be the only real job machine in the Union.
Vi måste inse att de små och medelstora företagen kan vara unionens enda jobbmaskin.
EnglishI can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.
Jag kan nu använda mig av min fax, den står nu på en nivå som motsvarar min längd.
EnglishIn other words, we must restart the machine and ensure that that machine pollutes less.
Med andra ord måste vi starta om maskinen och se till att den förorenar mindre.
EnglishThe Lisbon process is not the only one which has seen a hiccup in the European machine.
Lissabonprocessen är inte ensam om att få det europeiska maskineriet att kärva.
EnglishWe used them to build a machine that could fax three-dimensional objects.
Vi använde dom för att bygga en maskin som kunde faxa 3- dimentionella föremål.
EnglishI must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Jag medger att jag hittills inte har lagt in tvätt i tvättmaskinen alltför ofta.
EnglishUnprofitable production should not be kept on a life support machine forever.
Olönsam produktion bör inte hållas vid liv med hjälp av konstgjord andning för evigt.
EnglishI called to the attention of the Chair the fact that my machine did not work.
Jag uppmärksammade ordföranden på det faktum att min maskin inte fungerade.
EnglishWe're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning.
Vi är de första i världen som testar spädbarn i en MEG-maskin medan de lär sig.
EnglishMr President, I wanted to vote in favour of that, but my machine was not working!
Herr ordförande! Jag ville rösta för det, men min maskin fungerade inte.
EnglishIf a machine is not working, is it the case that a vote that is entirely disregarded?
Om en maskin inte fungerar, är det då så att man helt bortser från en röst?
EnglishThe key phrase of the Green propaganda machine has been: ' no patents on life' .
Nyckelfrasen i den gröna propagandan har varit " inga patent på liv" .

"machine grind" på svenska

machine grind
Swedish
  • maskin slipa
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"machine gunfire" på svenska

machine gunfire
Swedish
  • maskin skottlossning
Mera chevron_right

"machine gunner" på svenska

machine gunner
Swedish
  • maskin skytt
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "machine":

machine
machination
English
adding machine