"Macedonian" - Svensk översättning

EN

"Macedonian" på svenska

volume_up
Macedonian {substantiv}
EN

Macedonian {adjektiv}

volume_up
1. geografi
Macedonian
Making a Macedonian domestic political crisis out of it at this point in time does not help Macedonia.
Att i nuläget göra en makedonsk inrikespolitisk kris av det hela hjälper inte Makedonien.
Now then, on 1 May, I was on a pleasure trip to Macedonia, where I met an elderly Macedonian shepherd whom I stopped to talk to about pensions.
Den 1 maj befann jag mig på en nöjesresa i Makedonien, där jag träffade en gammal makedonsk herde som jag slog mig ner och pratade pensioner med.
In his view, Macedonia first needs to be partitioned and the parts inhabited by an Albanian majority should be merged with Albania (every fourth Macedonian citizen is Albanian).
Enligt hans åsikt måste Makedonien först delas och de delar som bebos av en albansk minoritet slås samman med Albanien (var fjärde makedonsk medborgare är alban).

Användningsexempel för "Macedonian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNot only in Turkey, for example, but in the Macedonian part of Greece as well.
Inte bara till exempel i Turkiet utan även i den makedoniska delen av Grekland.
EnglishBut perhaps our Macedonian friends can learn at least one lesson from Bucharest.
Men kanske kan våra makedonska vänner åtminstone ta med sig en lärdom hem från Bukarest.
EnglishMacedonian citizens' entry into the EU countries has become an urgent problem.
Makedonska medborgares möjligheter att resa till EU-länder har blivit ett akut problem.
English(HU) It is with some misgiving that I voted on the Macedonian report.
(HU) Det var med vissa farhågor som jag röstade för betänkandet om Makedonien.
EnglishIn this respect, I see some very encouraging signals from the new Macedonian Government.
Här ser jag mycket uppmuntrande signaler i den nya makedoniska regeringen.
EnglishI deeply regret, in particular, the death of four Macedonian soldiers in the last few days.
Jag beklagar djupt de fyra makedoniska soldaternas död, som inträffade just i dagarna.
EnglishIn Greece, the Macedonian language is not officially recognised.
I Grekland har det makedoniska språket inte fått något officiellt erkännande.
EnglishThey need to help support the much-praised Macedonian model.
De måste vara med och stödja den makedoniska modell som här lovordats så mycket.
EnglishWe hope that the Macedonian model will be copied promptly by the others.
Vi hoppas att det makedoniska exemplet snabbt skall följas av andra.
EnglishWe have enough gold here to support another 3 generations of macedonian armies.
Här finns tillräckligt med guld för tre generationers arméer.
EnglishWhat is more, they were already occurring in the Macedonian refugee camps.
Värre än så, de inträffade redan i de makedoniska flyktinglägren.
EnglishIn Tetovo, for example, repeated attacks are being carried out on the Macedonian police.
I Tetevo är det återigen någon som angriper den makedonska polisen.
EnglishThis use of the word 'Macedonian' cannot be replaced by any reference to any state name.
Denna användning av ordet ”makedonisk” går inte att ersätta med en hänvisning till något statsnamn.
EnglishMaking a Macedonian domestic political crisis out of it at this point in time does not help Macedonia.
Att i nuläget göra en makedonsk inrikespolitisk kris av det hela hjälper inte Makedonien.
EnglishMadam President, the text reads "Macedonian government" .
(DE) Fru talman! I dokumentet heter det "den makedoniska regeringen".
EnglishConflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
Konflikter bröt nyligen ut i skolor i Struga mellan föräldrar som talade albanska respektive makedonska.
EnglishWe have constantly discussed all the problems with our Macedonian counterparts and the Macedonian government.
Vi har talat outtröttligt om alla dessa problem med våra makedonska kolleger och med regeringen.
EnglishAlbanian terrorism must be condemned, but Slav-Macedonian nationalism is not an appropriate response to it.
Albansk terrorism skall fördömas, men den kan inte bemötas med hjälp av slavomakedonisk nationalism.
EnglishThere are 4 500 new heavily armed soldiers on the Macedonian border and 1 500 on the Albanian border.
Nu står det 4 500 nya tungt beväpnade soldater vid den makedoniska gränsen, 1500 vid den albanska gränsen.
EnglishThe Macedonian Government has democratic legitimacy.
Regeringen i Makedonien har demokratisk legitimitet.