EN

Macedonia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Macedonia
There is a problem with the stabilisation of political institutions in Macedonia.
Det finns problem med stabiliseringen av de politiska institutionerna i Makedonien.
There are many areas of policy in Macedonia where assistance is needed.
Många politikområden i Makedonien behöver fortfarande hjälp.
Support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Stöd till de konstitutionella förändringarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Användningsexempel för "Macedonia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Därför användes endast uttrycket ”före detta jugoslaviska republiken Makedonien”.
EnglishThere is a problem with the stabilisation of political institutions in Macedonia.
Det finns problem med stabiliseringen av de politiska institutionerna i Makedonien.
EnglishSo why should you not support us, when we have a 3 000-year history with Macedonia?
Varför kan ni då inte stödja oss, som har en 3000-årig historia med Makedonien?
EnglishFor Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
För Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
EnglishSo why should you not support us, when we have a 3 000-year history with Macedonia?
Varför kan ni då inte stödja oss, som har en 3000-årig historia med Makedonien?
EnglishThe European operations conducted in Bosnia, Macedonia and Congo have shown this.
Det har de europeiska operationer som utförs i Bosnien, Makedonien och Kongo visat.
EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Jag önskar Kroatien, Makedonien och Turkiet all framgång på deras europeiska resa.
EnglishCandidate Countries: Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.
Kandidatländer: Kroatien , fd jugoslaviska republiken Macedonien samt Turkiet.
EnglishWe also have a political interest in ensuring that Macedonia remains stable.
Vi har också ett politiskt intresse av att Makedonien som stat förblir stabilt.
EnglishI wish Macedonia every strength as it takes the next few steps in spite of Greece.
Jag önskar Makedonien all styrka när landet går vidare med nästa steg trots Grekland.
EnglishHowever, we must also make it clear in Macedonia that this Union is a Union of values.
Men man måste i Makedonien också klargöra att denna union är en värdegemenskap.
EnglishIn short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
Kort sagt, snabbt bistånd i Makedonien är nödvändigt, både materiellt och politiskt.
EnglishThe same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
Samma typ av dramatik kan även uppstå i Makedonien, där det bor många albaner.
EnglishSupport for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Stöd till de konstitutionella förändringarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
EnglishOn the question of Macedonia, there has been a great deal of progress in many areas.
I frågan om Makedonien har det gjorts en hel del framsteg på många områden.
EnglishI have just returned from Macedonia and Kosovo and should like to address three points.
Jag har just kommit tillbaka från Makedonien och Kosovo och vill ta upp tre saker.
EnglishSituation at the border between FRY/Kosovo and the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Situationen vid gränsen till Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
EnglishMr President, I think that two messages must be sent to Macedonia today.
Herr talman! Jag tycker att det skall sändas två budskap till Makedonien i dag.
EnglishFormer Yugoslav Republic of Macedonia: progress report 2008 (vote)
11. års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
English(HU) For the last three years, Macedonia has been a candidate country for EU membership.
(HU) De senaste tre åren har Makedonien varit kandidatland till ett EU-medlemskap.

Synonymer (engelska) till "Macedonia":

Macedonia