"lyrics" - Svensk översättning

EN

"lyrics" på svenska

volume_up
lyrics {substantiv}
SV
volume_up
lyricism {substantiv}
SV
EN

lyrics {pluralis}

volume_up

Användningsexempel för "lyrics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow, whatever the merits of the lyrics, I think that this applies to the thinking behind the EIT.
Hur förtjänstfulla dessa texter än må vara anser jag att detta gäller för tanken bakom EIT.
EnglishSomething about her voice, or her lyrics, or her music...... helped Mom clear the chaos...... especially after a fight with Dad.
Nåt med hennes röst, eller texterna, eller musiken... hjälpte mamma klara kaoset...... särskilt efter ett bråk med pappa.
EnglishAs Jean-Claude Juncker has just outlined, that means not just singing the same old song, but actually beginning a new refrain with new lyrics to match.
Det vore som Jean-Claude Juncker nyss sade, det skulle inte vara mer än att stämma upp gamla visor utan att verkligen sätta nya melodier till nya texter.

Synonymer (engelska) till "lyrical":

lyrical
English
lyricism