"lyrical" - Svensk översättning

EN

"lyrical" på svenska

SV
volume_up
lyricism {substantiv}
SV
volume_up
lyrics {substantiv}
EN

lyrical {adjektiv}

volume_up
lyrical
But spring is here, the sun has made an appearance, so why should one not wax lyrical for once?
Våren har ju kommit, Pfalz kurfurste har anlänt, och därför kan man gott få vara lyrisk en gång.
Of course, I do not intend to confine myself to a lyrical and idyllic vision of internationalisation here.
Självklart är det inte min avsikt att hålla mig till en lyrisk och idyllisk version av globaliseringen.
I am obviously very much in the mood to use metaphors today, some of which might sound rather lyrical.
I dag är jag uppenbarligen mycket upplagd till att göra jämförelser, som ibland kanske kan verka något lyriska.

Användningsexempel för "lyrical" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut spring is here, the sun has made an appearance, so why should one not wax lyrical for once?
Våren har ju kommit, Pfalz kurfurste har anlänt, och därför kan man gott få vara lyrisk en gång.
EnglishI did not wish to cut you off in the midst of your lyrical musings.
Jag vill inte avbryta er mitt i era känslofulla utläggningar.
EnglishOf course, I do not intend to confine myself to a lyrical and idyllic vision of internationalisation here.
Självklart är det inte min avsikt att hålla mig till en lyrisk och idyllisk version av globaliseringen.
EnglishI am obviously very much in the mood to use metaphors today, some of which might sound rather lyrical.
I dag är jag uppenbarligen mycket upplagd till att göra jämförelser, som ibland kanske kan verka något lyriska.
EnglishWe have had enough of people waxing lyrical.
Vi har haft tillräckligt med personer som lyriskt brer på.
EnglishWe have had enough of people waxing lyrical.
Vi har hört tillräckligt många skälvande röster.
EnglishIn the political domain, it is common to wax lyrical about the creation of a transatlantic Euro-Latin-American assembly.
På det politiska planet talar man nästan lyriskt om att bilda en transatlantisk församling för Europa och Latinamerika.
EnglishAll these points are important and I can only hope that we will move from the lyrical words of the Green Paper to facts in the White Paper.
Alla dessa punkter är viktiga och jag kan endast intensivt hoppas att vi övergår från grönbokens lyrik till vitbokens fakta.
EnglishLadies and gentlemen, when the draft Constitution was adopted, some people waxed lyrical on the subject of what they called the ‘spirit of the Convention’.
Mina damer och herrar! När utkastet till konstitution antogs, blev somliga lyriska över det som de kallade konventets anda.
EnglishThe second comment I would like to make is this: before we start waxing lyrical about the historic importance of this directive, it would be worth exercising some caution.
Den andra kommentaren är följande: innan vi blir alltför lyriska över direktivets historiska betydelse bör vi iaktta viss försiktighet.
EnglishThe agreement merely contains the usual, lyrical phrases about human rights clauses, environmental protection and aid for the poorest groups, Commissioner.
Kommissionsledamot, människorättsklausulen, miljöskyddet och bistånd till de fattigaste i avtalet är dock inget annat än de vanliga, lyriska ingredienserna.
EnglishBut let us imagine for one moment that NATO is serious in its intent; that all the allegations of cynicism are misguided; and that people mean what they say when they wax lyrical about peace.
Men låt oss ändå anta att Nato menar allvar! Låt oss säga att alla beskyllningar om att Nato är cyniskt är felaktiga, att man verkligen menar allvar med sin fredsretorik!
EnglishIn the lyrical mode of illusion and evasion that they are so fond of, at Sintra, the Fifteen decided to equip themselves with an action force that is 'pretentiously ' called autonomous.
Enligt principen om lyrisk illusion och den flykt framåt som förespråkas av de femton medlemsländerna beslutade de i Sintra att förse sig med en s k " pompöst " självständig handlingskraft.
EnglishWe wax lyrical about the free movement of persons, while at this moment in time, 1 300 people from the Netherlands live elsewhere in Europe and will lose the benefit they are currently drawing.
Vi orerar lyriskt om fri rörlighet för personer, medan 1 300 personer från Nederländerna i detta ögonblick lever på annat håll i EU och kommer att förlora de förmåner de för närvarande uppbär.

Synonymer (engelska) till "lyrical":

lyrical
English
lyricism