"lynx" - Svensk översättning

EN

"lynx" på svenska

volume_up
lynx {substantiv}
SV
EN

lynx {substantiv}

volume_up
1. zoologi
lynx
He mentioned the black grouse and the Iberian lynx.
John Bowis nämnde orre och iberisk lo. Herr kommissionsledamot!
It includes the otter, the wolf, the beaver and the lynx.
Där återfinns utter, varg, bäver och lo.
In 1991, for example, we banned leghold traps and imports of fur from foxes, otters, lynxes and 13 species of animal from Canada and the United States.
Vi förbjöd exempelvis rävsaxar 1991, liksom import av skinn från räv, utter och lo samt tretton djurarter i Kanada och Förenta staterna.
We have irreversible damage in prospect for the habitats of a large number of species from eagles to woodpeckers, to capercaillie, wolves and lynx.
Oåterkallelig skada hotar miljön för ett stort antal arter, från örnar till hackspettar, till tjäder, varg och lodjur.
The wilderness is a refuge for many species, such as the brown bear, the wolf and the lynx, which are unable to survive under even slightly altered conditions.
Vildmarken är en tillflykt för många arter - exempelvis brunbjörn, varg och lodjur - som inte kan överleva om förhållandena ändras aldrig så minimalt.
Thus, the point I would like to make is that for other species of animals that are endangered or bred, like the lynx in Central Europe, for example, there is no such requirement.
För andra djurarter som är utrotningshotade eller avelsdjur, som till exempel lodjur i Centraleuropa, finns inga sådana krav.

Användningsexempel för "lynx" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe mentioned the black grouse and the Iberian lynx.
John Bowis nämnde orre och iberisk lo. Herr kommissionsledamot!
EnglishThe Iberian lynx in Spain has been saved by Natura 2000.
I Spanien har den iberiska lon räddats av Natura 2000.
EnglishIt includes the otter, the wolf, the beaver and the lynx.
EnglishMany experts consider the European mink, together with the Iberian lynx, to be the European mammals most in danger of extinction.
Enligt många experter är flodillern det mest hotade europeiska däggdjuret tillsammans med panterlon.
EnglishWe have irreversible damage in prospect for the habitats of a large number of species from eagles to woodpeckers, to capercaillie, wolves and lynx.
Oåterkallelig skada hotar miljön för ett stort antal arter, från örnar till hackspettar, till tjäder, varg och lodjur.
EnglishThe wilderness is a refuge for many species, such as the brown bear, the wolf and the lynx, which are unable to survive under even slightly altered conditions.
Vildmarken är en tillflykt för många arter - exempelvis brunbjörn, varg och lodjur - som inte kan överleva om förhållandena ändras aldrig så minimalt.
EnglishThus, the point I would like to make is that for other species of animals that are endangered or bred, like the lynx in Central Europe, for example, there is no such requirement.
Då kommer jag fram till min poäng. För andra djurarter som är utrotningshotade eller avelsdjur, som till exempel lodjur i Centraleuropa, finns inga sådana krav.

Synonymer (engelska) till "lynx":

lynx
English
Lynx caracal
desert lynx