"to lynch" - Svensk översättning

EN

"to lynch" på svenska

SV
EN

to lynch [lynched|lynched] {verb}

volume_up
to lynch
We have heard about attacks on Kurdish institutions and DTP offices, and about enraged nationalists attempting to lynch their Kurdish fellow citizens.
Vi har hört om attacker mot kurdiska institutioner och DTP-kontor och om uppretade nationalister som försöker lyncha sina kurdiska landsmän.

Användningsexempel för "to lynch" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are not going to lynch the murderers in Bosnia - we are bringing them to trial!
Vi lynchar inte mördarna från Bosnien - vi dömer dem!
EnglishWe are not going to lynch the murderers in Rwanda - we are bringing them to trial!
Vi lynchar inte mördarna från Rwanda - vi dömer dem!
EnglishWe cannot condone this 'rough justice ' and lynch law!
Vi kan dock inte acceptera denna " cowboyrättvisa " och lynchjustis!
EnglishWe cannot condone this 'rough justice' and lynch law!
Vi kan dock inte acceptera denna " cowboyrättvisa" och lynchjustis!
EnglishIn this way, we can have cases examined thoroughly, without succumbing to the lynch law of the press.
På detta sätt kan man grundligt undersöka frågor, utan att lägga sig platt för pressens ståndrätter.
EnglishThe riots and lynch mobs were easy to anticipate.
Upploppen och lynchmobben var lätta att förutspå.
EnglishThe lynch mob and their extreme right-wing mentors are the mortal enemies not only of the workers, but of society as a whole.
Lyncharna och deras inspiratörer från extremhögern är arbetstagarnas såväl som hela samhällets dödliga fiender.
EnglishLynch law is the order of the day.
EnglishI need not remind you that this was David Lynch's version of "Dune," in which all of the characters were sexy and deformed at the same time.
Jag behöver inte påpeka att detta var David Lynchs version av "Dune", där alla rollfigurer var sexiga och vanskapta på samma gång.
EnglishWithout any proof, the media have lynch-mobbed a Polish archbishop for the purpose of preventing him from becoming the Metropolitan Bishop of Warsaw.
Utan att lägga fram några bevis har medierna lynchat en polsk ärkebiskop för att hindra honom från att bli Warszawas ärkebiskop.
EnglishWe have heard about attacks on Kurdish institutions and DTP offices, and about enraged nationalists attempting to lynch their Kurdish fellow citizens.
Vi har hört om attacker mot kurdiska institutioner och DTP-kontor och om uppretade nationalister som försöker lyncha sina kurdiska landsmän.
EnglishHe has said that he refuses to take part in what he himself considers to be a kangaroo court or lynch mob and opposes a ban on Wathelet pursuing his profession.
Han har förklarat att han vägrar att delta i vad han betraktar som en folktribunal eller en lynchning och motsätter sig ett yrkesförbud.
EnglishMr President, in every part of the world we see examples of violence and cruelty by individuals and sometimes appalling scenes of mob violence and lynch rule.
Herr talman! Över hela världen ser vi exempel på hur individer utövar våld och grymheter och ibland skrämmande scener av pöbelvälde och lynchstämning.