"lymph" - Svensk översättning

EN

"lymph" på svenska

volume_up
lymph {substantiv}
SV
volume_up
lymph node {substantiv}
EN

lymph {substantiv}

volume_up
1. anatomi
lymph
Cells from malignant tumours can spread to other parts of the body via blood or lymph.
Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod eller lymfa.

Användningsexempel för "lymph" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSome of these are swollen lymph nodes that look a little larger than others.
Några av dem är svullna lymfkörtlar som ser lite större ut än de andra.
EnglishThe patient has cancer, you want to know if the lymph nodes have cancer even before you go in.
Patienten har cancer man vill veta om lymfkörtlarna har cancer innan man går in.
EnglishSentinel lymph node dissection has really changed the way that we manage breast cancer, melanoma.
Dissektion av portvaktskörteln har påverkat hur vi hanterar bröstcancer, melanom.
EnglishCells from malignant tumours can spread to other parts of the body via blood or lymph.
Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod eller lymfa.
EnglishWomen used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.
Förr utsattes kvinnor för väldigt tärande ingrepp när alla lymfkörtlar i armhålan skulle tas bort.
EnglishAnd then if that node has cancer, the woman would go on to get the axillary lymph node dissection.
Och om den körteln har cancer skulle kvinnan fortsätta till dissektion av lymfkörteln i armhålan.
EnglishWho amongst us hasn't had swollen lymph nodes with a cold?
Vem har inte varit förkyld och haft svullna lymfkörtlar?
EnglishSo what that means is if the lymph node did not have cancer, the woman would be saved from having unnecessary surgery.
Så det betyder att om lymfnoden inte har cancer behöver kvinnan inte genomgå onödiga ingrepp.
EnglishAnd this works for metastatic lymph nodes also.
Det fungerar även med lymfkörtelmetastaser.
EnglishNanotubes are capable of destroying mitochondrial DNA, while nanoparticles on the skin can migrate to the brain and the lymph nodes and damage our bodies.
Nanotuber kan förstöra mitokondriellt DNA och nanopartiklar på huden kan migrera till hjärnan och lymfnoder och skada vår kropp.
EnglishBut when sentinel lymph node came into our treatment protocol, the surgeon basically looks for the single node that is the first draining lymph node of the cancer.
Men när portvaktslymfkörteln blev del av behandlingsrutinerna letar kirurgen i princip efter den körtel som är cancerns första dränerande lymfkörtel.

"lymph glands" på svenska

lymph glands
Swedish
  • lymfkörtlar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "lymph node":

lymph node