EN

luxury {substantiv}

volume_up
luxury
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
Making this accessible in the official European languages is not a luxury.
Det är inte en lyx att göra detta tillgängligt på alla EU:s officiella språk.
   Madam President, a directive on the security of EU ports is no luxury.
Ett direktiv om säkerheten i EU:s hamnar är inte någon lyx.
They do not live in luxury but this is their mainstay.
De lever dessutom inte i ett luxuöst överflöd, utan de har det nödvändigaste för att kunna överleva.
Changing tastes and a collapse in stock have transformed what was a local, cheap seasonal delicacy into a luxury product, almost exclusively for export to the Far East.
Ändrade mattraditioner och en kollaps i beståndet har förvandlat det som var en lokal, billig säsongsbetonad delikatess till en lyxartikel, som nästan uteslutande exporteras till Fjärran Östern.

Användningsexempel för "luxury" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.
EnglishThe Czech President describes the climate change package as a silly luxury.
Den tjeckiske presidenten beskriver klimatförändringspaketet som en onödig lyx.
EnglishTo put it bluntly: without food or heating, democracy soon becomes a luxury.
För att gå rakt på sak: utan mat eller värme blir demokratin snart en lyxvara.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Därför kan endast de mest förmögna ha råd med lyxen av behandling utomlands.
EnglishMaking this accessible in the official European languages is not a luxury.
Det är inte en lyx att göra detta tillgängligt på alla EU:s officiella språk.
EnglishSport as a leisure activity is a luxury for some people, for some women I should say.
Fritidsidrotten är för somliga - framför allt för somliga kvinnor - en lyx.
English   Madam President, a directive on the security of EU ports is no luxury.
   – Fru talman! Ett direktiv om säkerheten i EU:s hamnar är inte någon lyx.
EnglishIt is well known that health care is virtually a luxury for people with limited means.
Det är välkänt att hälsovård känns som lyx för mindre bemedlade människor.
EnglishHe cares much more about living a life of personal luxury and extravagance.
Han bryr sig mycket mer om att leva ett liv i personlig lyx och överdåd.
EnglishI have the luxury of being able to address the Parliament twice in succession.
   . – Jag har förmånen att få tala till parlamentet två gånger i rad.
EnglishMeasures are needed and are no luxury. Let there be no mistake about this.
Det behövs åtgärder och inga onödiga krusiduller, det får det inte råda några tvivel om.
EnglishIn short, a trip on a luxury ship, and - unlike the Titanic - in complete safety.
Kort sagt, en tur med ett lyxfartyg, och - till skillnad från Titanic - i fullkomlig säkerhet.
EnglishFor them, paying attention to possible negative effects is a luxury they cannot afford.
För dem är det en obetalbar lyx att fästa uppmärksamhet vid eventuella negativa följder.
EnglishHowever, the reality is that we in this House have the luxury of talk, talk, talk.
Verkligheten är emellertid att vi i parlamentet kan unna oss lyxen att prata, prata och prata.
EnglishIt is not a luxury car item but for all citizens and for all cars.
Det är inte en anordning för lyxbilar utan för alla medborgare och för alla bilar.
EnglishThey are not luxury goods that are only relevant to a particular gender or only to adults.
De är inte lyxprodukter som bara är intressanta för ett visst kön eller bara för vuxna.
EnglishParental care is not a luxury for a child, but a natural standard.
Att föräldrarna själva tar hand om sina barn är ingen lyx, utan något helt naturligt.
EnglishIt is a rare luxury to be able to spend one’s time reading and writing.
Det är onekligen en ynnest att få ägna sin tid åt att läsa och skriva.
EnglishData protection is not a luxury - it is a prerequisite of our freedom.
Uppgiftsskydd är inte en lyx - det är en förutsättning för vår frihet.
EnglishNor did I get any support for my suggestion that we tackle Parliament's luxury car fleet.
Jag fick heller inget stöd för mitt förslag om att ta itu med parlamentets luxuösa bilpark.

"luxury good" på svenska

luxury good
Swedish
  • lyx bra
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.