EN

to lust [lusted|lusted] {verb}

volume_up
SV

lust {pluralis}

volume_up
lust (även: glädje, nöje)

Användningsexempel för "to lust" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs it not lust for power leading them to take this attitude?
Är det inte makthunger som gör att de har den här inställningen?
EnglishIn these three brain systems: lust, romantic love and attachment -- don't always go together.
I de här tre hjärnsystemen: existerar inta alltid lust, romantisk kärlek och tillgivenhet -- tillsammans.
EnglishBut these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.
Men de här tre hjärnsystemen: lust, romantisk kärlek och tillgivenhet, är inte alltid sammankopplade med varandra.
EnglishThey also believe what the Apostle Paul said, that acts between men and men are unseemly and are the result of lust not of love.
De tror även att aposteln Paulus sade, att handlingar mellan män och kvinnor är otillbörliga och resultat av lusta inte av kärlek.
EnglishThat's called lust, sweetheart.
EnglishThe government oversees all and, as the writer of the rules, has become satanised: there are no legal barriers or ethical restrictions when it comes to the lust for mad money.
Regeringen övervakar allt och har blivit en sataniserad regelmakare: det finns inga rättsliga hinder eller etiska restriktioner för lusten efter galna pengar.
EnglishIt will make a difference if you were to discover that the person you're looking at with lust is actually a disguised version of your son or daughter, your mother or father.
Det kommer göra skillnad ifall du upptäcker att personen du tittar lustfyllt på i själva verket är en maskerad version av din son eller dotter, din mor eller far.
EnglishAn authoritarian ruler, the Shah, returned to power, but he proceeded to make ever more enemies in his own country on account of his lust for power and his neglect of his people.
En diktatorisk härskare, shahen, återvände till makten, men han skaffade sig fler fiender i sitt eget land på grund av sitt maktbegär och sin försummelse av folket.
EnglishThe shocking Dutch newspaper headline of less than a week ago 'Zimbabwe stinks of blood lust'sadly completely sums up the content of the article by the paper's correspondent in Harare.
Den chockerande nederländska tidningsrubriken " Zimbabwe stinker av blodtörst " från mindre än en vecka sedan täcker tråkigt nog helt innehållet i artikeln av korrespondenten i Harare.
EnglishThe shocking Dutch newspaper headline of less than a week ago 'Zimbabwe stinks of blood lust' sadly completely sums up the content of the article by the paper' s correspondent in Harare.
Den chockerande nederländska tidningsrubriken " Zimbabwe stinker av blodtörst" från mindre än en vecka sedan täcker tråkigt nog helt innehållet i artikeln av korrespondenten i Harare.

Synonymer (engelska) till "lustful":

lustful

Synonymer (svenska) till "lust":

lust