EN

lurch {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "lurch" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
Av denna anledning bör vi handla nu, och inte lämna människorna i Kosovo i sticket.
EnglishI think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.
Vad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.
EnglishThese states were left in the lurch for years by simply making promises.
Dessa länder har lämnats åt sitt öde i många år och har fått nöja sig med löften.
EnglishOn just those points where it is important to be clear the text leaves you in the lurch.
Precis på de punkter som är viktiga blir man lämnad i sticket av texten.
EnglishMr President, those donating aid to Côte d'Ivoire should not leave the country in the lurch now.
Herr talman! Elfenbenskustens biståndsgivare får inte lämna landet i sticket nu.
EnglishIn the race for the euro, the Member States are leaving 20 million unemployed people in the lurch.
I kapplöpningen mot euron lämnar medlemsstaterna 20 miljoner arbetslösa ute i kylan.
EnglishWe shall also have to ensure that we do not leave Malta in the lurch.
Vi måste också försäkra oss om att vi inte lämnar Malta i sticket.
EnglishGiving up that objective would be tantamount to leaving thousands of young people in the lurch.
Skulle vi ge upp det detta mål, är det detsamma som att lämna tusentals ungdomar i sticket.
EnglishI think that that is what we should do, because our ultimate goal is not to leave the Iraqi people in the lurch.
Därför måste vi hela tiden påminna oss själva om vilka våra mål är.
EnglishSurely we cannot tolerate the fact that Mrs Aung San Sui Kyi feels completely left in the lurch, even by Europe.
Det går ju inte för sig att Aung San Sui Kyi känner sig helt lämnad i sticket, även av Europa.
EnglishConsequently, the Moluccans feel they have been left in the lurch.
Moluckerna känner sig därför lämnade i sticket.
EnglishThere is therefore no question of either the Greek minority or others being left in the lurch or forgotten.
Så det är inte tal om att vare sig glömma eller lämna den grekiska minoriteten eller andra i sticket.
EnglishThe Pakistani population must not be left in the lurch.
Den pakistanska befolkningen får inte lämnas i sticket.
EnglishI do not believe that we should leave them in the lurch, but should be honest in our dealings with them.
Jag tycker inte vi ska lämna dem i sticket utan tycker att våra relationer till dem bör präglas av ärlighet.
EnglishThe many victims of torture would be left in the lurch.
De många tortyroffren skulle lämnas i sticket.
EnglishThey cannot be left in the lurch; they need help.
Vi kan inte lämna dem i sticket. De behöver hjälp.
EnglishI think that that is what we should do, because our ultimate goal is not to leave the Iraqi people in the lurch.
Jag anser att det är det vi bör göra, eftersom vårt främsta mål är att inte lämna det irakiska folket i sticket.
EnglishVictims of human trafficking should never get the impression that they are alone or that they have been left in the lurch.
Offren för människohandeln bör aldrig få intrycket att de är ensamma eller att de har lämnats i sticket.
EnglishThis is probably a result of the fact that the EU ignored the gas dispute and left the Eastern Member States in the lurch.
Detta är troligen en följd av att EU ignorerade gaskonflikten och lämnade de östra medlemsstaterna i sticket.
EnglishI hope that the Council will not leave us in the lurch should one or other Member State perhaps still have reservations.
Jag hoppas att inte rådet lämnar oss i sticket där eller att tveksamheter uppstår hos någon av medlemsstaterna.

Synonymer (engelska) till "lurch":

lurch