"lungs" - Svensk översättning

EN

"lungs" på svenska

SV
volume_up
lung {substantiv}
SV
volume_up
lunge {substantiv}
EN

lungs {pluralis}

volume_up
1. anatomi
lungs
Other unhealthy results of smoking included blackened smokers ' lungs and rotten teeth.
Svarta lungor och ruttna tänder är också hälsofarliga följder av rökning.
One of these lungs is the Mediterranean dimension we are currently debating.
En av dessa lungor är den Medelhavsdimension vi just nu debatterar.
But these are essentially externalized stomachs and lungs.
Men dessa är i stort sett externa magar och lungor.

Användningsexempel för "lungs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIntroduced into the respiratory tracts in this way, it is quickly absorbed into the lungs.
När nikotinet har kommit in i andningsvägarna tas det snabbt upp av lungorna.
EnglishOther unhealthy results of smoking included blackened smokers' lungs and rotten teeth.
Svarta lungor och ruttna tänder är också hälsofarliga följder av rökning.
EnglishOther unhealthy results of smoking included blackened smokers ' lungs and rotten teeth.
Svarta lungor och ruttna tänder är också hälsofarliga följder av rökning.
EnglishHowever, we should not regard forest areas solely as the lungs of Europe.
Vi skall emellertid inte betrakta skogsområdena enbart som Europas lunga.
EnglishThus proving that tobacco affects not only the lungs but also the brain.
Vilket bevisar att tobaken inte bara angriper lungorna utan även hjärnan.
EnglishIt is a known fact that the lungs live on for two hours after death has occurred.
Lungorna lever som bekant två timmar efter det att döden inträtt.
EnglishOne of these lungs is the Mediterranean dimension we are currently debating.
En av dessa lungor är den Medelhavsdimension vi just nu debatterar.
EnglishIn the long term, this can even cause premature ageing of lungs.
På lång sikt kan det till och med orsaka ett för tidigt åldrande i lungorna.
EnglishThe small and medium-sized enterprises of Europe are the lungs of our economic activity.
De små och medelstora företagen i Europa är vårt näringslivs lungor.
EnglishThis dust is difficult to remove from the environment and is trapped in the lungs on inhalation.
Detta damm är svårt att avlägsna från miljön och det hamnar i lungorna vid inandning.
EnglishFurthermore, women have smaller lungs and a slower metabolism for carcinogenic substances.
Dessutom har kvinnor mindre lungor och en långsammare ämnesomsättning för cancerogena ämnen.
EnglishWe are glad that Europe can again breathe with two lungs.
Vi gläder oss över att Europeiska unionen nu kan andas igen med två lungor.
EnglishIn the post-mortem, it was found that the girl had large quantities of earth in her lungs and her stomach.
Enligt obduktionsrapporten hade flickan stora mängder jord i lungor och mage.
EnglishWe should recall his words here in this Parliament when he said that Europe needed to breathe with both lungs.
Vi bör i detta parlament minnas hans ord om att Europa behöver andas med båda lungorna.
EnglishElise Holmstedts project is simulation of nano and micro particle flow and deposition in the lungs.
Elise Holmstedts projekt är simulering av nano och mikropatricklars flöde och deposition i lungor.
EnglishThey will be killed by diseases of the heart or lungs or by cancer because they inhale tobacco smoke.
De odds en rökare har skulle avskräcka alla utom en missbrukare.
EnglishMr President, Mr Commissioner, in Latin America, Brazil and Asia the world's lungs are on fire.
Herr ordförande, herr kommissionär! Världens lungor i Latinamerika, Brasilien och i Asien står i brand.
English(PL) Mr President, Europe really does breathe through two lungs.
(PL) Herr talman! Europa andas förvisso med två lungor.
EnglishI went in for the CAT scan, and it turns out there were five of these things in both my lungs.
Jag gick tillbaka för min CT-röntgen, och det visade sig att det fanns fem av dessa saker i båda mina lungor.
English. - (HU) It is no accident that the Latin American rain forests are called the lungs of the world.
skriftlig. - (HU) Det är ingen slump att de latinamerikanska regnskogarna kallas världens lungor.

Synonymer (engelska) till "lunge":

lunge