"lung cancer" - Svensk översättning

EN

"lung cancer" på svenska

EN

lung cancer {substantiv}

volume_up
1. medicinvetenskap
lung cancer
But just a few months ago, Judy was diagnosed with stage-three lung cancer.
Men för bara ett par månader sedan, fick Judy diagnosen lungcancer i tredje stadiet.
Breast cancer is the second most common type of cancer after lung cancer.
Bröstcancer är den näst vanligaste typen av cancer, efter lungcancer.
For instance, lung cancer hits men and women differently.
Lungcancer drabbar till exempel män och kvinnor på olika sätt.

Användningsexempel för "lung cancer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSmokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.
Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.
EnglishBut just a few months ago, Judy was diagnosed with stage-three lung cancer.
Men för bara ett par månader sedan, fick Judy diagnosen lungcancer i tredje stadiet.
EnglishBreast cancer is the second most common type of cancer after lung cancer.
Bröstcancer är den näst vanligaste typen av cancer, efter lungcancer.
English(DE) Smokers incontestably run a greater risk of contracting lung cancer than non-smokers.
(DE) Rökare utsätter sig säkert för större risk att drabbas av lungcancer än icke-rökare.
EnglishSomething can be done in order to prevent lung cancer; as people can, for example, stop smoking.
Lungcancer kan till viss del förebyggas. Man kan till exempel sluta röka.
EnglishHigh exposure can cause severe lung, prostate and kidney cancer.
Hög exponering kan leda till allvarlig lung-, prostata- och njurcancer.
EnglishThe main types of cancer are lung, bowel and breast cancer.
De huvudsakliga cancertyperna är lungcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer.
EnglishThis means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.
Detta innebär att om man inandas några mikrogram av plutonium kan detta orsaka lung- eller tungcancer.
EnglishFor instance, lung cancer hits men and women differently.
Lungcancer drabbar till exempel män och kvinnor på olika sätt.
EnglishIt is well known that lung cancer occurs up to five times more often than all other types of cancer combined.
Det är välkänt att lungcancer är fem gånger vanligare än alla andra cancerformer tillsammans.
EnglishLung cancer has multiplied and the number of asthma cases has grown ninefold.
Detta har katastrofala konsekvenser för hälsan. Lungcancer har ökat rekordartat och antalet fall av astma har niodubblats.
EnglishAnd there are also statistical extrapolations which are made about the incidence of lung cancer in smokers.
Liksom det är i de statistiska extrapolationer som görs angående framkallandet av lungcancer hos rökare.
EnglishSnus might not cause lung cancer, because it is not inhaled, but it has effects and causes problems.
Snus orsakar kanske inte lungcancer, eftersom det inte inandas, men det har negativa effekter och skapar problem.
EnglishIt has been clearly established that smoking can cause serious illness such as lung cancer and cardiac problems.
Det finns klara bevis för att rökning kan orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer och hjärtbesvär.
EnglishPeople must know that it is not just lung cancer but other lung diseases and other diseases as well.
Folk måste få veta att det inte bara handlar om lungcancer, utan också om andra lungsjukdomar och andra sjukdomar.
EnglishIn fact, someone diagnosed with lung cancer has an average of between three to ten months of life left.
I själva verket har en person som får diagnosen lungcancer i genomsnitt mellan tre och tio månader kvar att leva.
EnglishWorldwide, 1.3 million people have lung cancer; 80% of these people die within a year of diagnosis.
Varje år får 1,3 miljoner människor runtom i världen lungcancer, och 80 procent av dem dör inom ett år efter diagnosen.
EnglishAnother issue is: are we covered by insurance should someone who contracts lung cancer try to make a case?
En annan fråga är: Är vi är täckta av försäkringar om någon som får lungcancer skulle försöka att driva ett fall?
EnglishPeople must know that it is not just lung cancer but other lung diseases and other diseases as well.
Vi måste varna för riskerna med rökning, risken att få lungcancer och även risken att man kan utveckla bronkit och astma.
EnglishIt should stabilize by the year 2005, with the exception of lung cancer, the only type of cancer that is on the increase.
Det bör stabiliseras fram till 2005, med undantag av lungcancer, som är den enda cancerform som ökar.

Liknande översättningar för "lung cancer" på svenska

lung substantiv
Swedish
cancer substantiv
colon cancer substantiv
advanced cancer substantiv
rectal cancer substantiv
colorectal cancer substantiv
bladder cancer substantiv
bowel cancer substantiv
cervical cancer substantiv
bone cancer substantiv
Swedish
bile duct cancer substantiv