"lunatic" - Svensk översättning

EN

"lunatic" på svenska

volume_up
lunatic {substantiv}
volume_up
lunation {substantiv}
EN

lunatic {substantiv}

volume_up
lunatic (även: dolt, fool, madman, maniac, numpty)
On the one hand, I was convinced Dobel was a raving, psychotic lunatic.
Och ena sidan, var jag övertygad om att Dobel var en förvirrad, psykotisk dåre.
lunatic
lunatic (även: madman)

Användningsexempel för "lunatic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the one hand, I was convinced Dobel was a raving, psychotic lunatic.
Och ena sidan, var jag övertygad om att Dobel var en förvirrad, psykotisk dåre.
EnglishThe actions of this lunatic will not keep Beau-line off the shelves.
Den här galningen kommer inte att lyckas hålla Beau-Line borta från hyllorna.
EnglishLook, I can't keep wasting my hour here describing lunatic dreams.
Jag kan inte slösa bort min tid här med att beskriva mina vansinniga drömmar.
EnglishThis man, Joel Salatin, they call him a lunatic farmer because he grows against the system.
Den här mannen, Joel Salatin, kallas för en galen bonde eftersom han odlar emot systemet.
EnglishSo we never hear the case put for it, except in jocular references to people on the lunatic fringe.
Så vi hör aldrig argumenten för den, utom i skämtsamma referenser på folk i den galna utkanten.
EnglishThis man, this "lunatic farmer," doesn't use any pesticides, herbicides, or genetically modified seeds.
Denna man, den galna bonden, använder inga bekämpningsmedel eller genetiskt modifierat utsäde.
EnglishTen young people were later murdered by this gun-toting lunatic in a school in the Finnish town of Kauhajoki.
Tio unga människor mördades senare av denna beväpnade galning i en skola i den finska staden Kauhajoki.
EnglishParliament is still of the same view with the exception of the lunatic fringe of the Dutch liberals.
Parlamentet intar fortfarande samma ståndpunkt med undantag för den galna fraktionen av de holländska liberalerna.
EnglishThat is precisely why we cannot give way to the unjustified US demand, even though and in fact just because they are threatening lunatic sanctions.
Därför får vi inte låta oss knäckas av de orättvisa kraven från USA.
EnglishYou have no future with this lunatic!
EnglishI got a visit from my lunatic ex-fiance.
EnglishSome people may call us the lunatic fringe, but we are standing up for consumers, because they are entitled to a better service.
Det kan av somliga kallas en " lunatic fringe" , vi ställer i alla fall upp för konsumenten som ju har rätt till bättre tjänster.
EnglishSome people may call us the lunatic fringe, but we are standing up for consumers, because they are entitled to a better service.
Det kan av somliga kallas en " lunatic fringe ", vi ställer i alla fall upp för konsumenten som ju har rätt till bättre tjänster.
EnglishI am trying to suggest that, for 40-odd years, this aquatic idea has been miscategorized as lunatic fringe, and it is not lunatic fringe.
Jag försöker lägga fram att, för i 40-några år, så har idén med vattenapan varit felkategoriserad som en galen utpost, och det är inte någon galen utpost.
EnglishAnd at that time, it became set in stone: the aquatic theory should be dumped with the UFOs and the yetis, as part of the lunatic fringe of science.
Och vid den tiden, blev det skrivet i sten: teorin om vattenapan ska dumpas tillsammans med UFOs och snömannen, som en del av vetenskapens galna utkanter.
EnglishI would urge you most strongly not to listen to this kind of lunatic lobbying: read the amendment carefully, and you will see that it says just the opposite.
Jag uppmanar enträget: gå inte in på alla denna sortens vansinniga lobbyaktiviteter. Läs noggrant ändringsförslaget och ni kommer att se raka motsatsen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, first of all I do not think there is a single lunatic in Europe who can say that the Mafia does not exist.
Herr ordförande, ärade kolleger! Framför allt tror jag att det inte längre finns någon galning i Europa som kan säga att den organiserade brottsligheten, maffian, inte existerar.
EnglishIn the name of conservation our fishermen have been forced to dump millions of tonnes of prime fish back into the sea dead to comply with the lunatic quota scheme.
I bevarandets namn har våra yrkesfiskare varit tvungna att kasta miljontals ton förstklassig fisk som dött tillbaka i havet för att rätta sig efter det vansinniga kvotsystemet.
EnglishThe agricultural agreement would make the new countries desperately dependent and make it difficult to abolish what amount to lunatic arrangements where agriculture is concerned.
Jordbruksavtalet kommer att innebära att de nya länderna blir beroende av stöd och tvingas till besprutning, samt försvåra avskaffandet av de vanvettiga jordbruksordningarna.

Synonymer (engelska) till "lunatic":

lunatic
lunation