EN

lull {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Mr President, we find ourselves in a phase of the budget which resembles the lull before the storm.
När det gäller budgeten befinner vi oss i en fas där det råder ett visst lugn före stormen.
2. "e.g. on the sea"
lull
volume_up
stiltje {utr.} (t.ex. på sjön)
3. näringsliv

Användningsexempel för "lull" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the long run, this can lull consumers into a false sense of security.
Då kan konsumenterna på sikt komma att invaggas i en helt falsk trygghet.
EnglishMr President, we find ourselves in a phase of the budget which resembles the lull before the storm.
Herr talman! När det gäller budgeten befinner vi oss i en fas där det råder ett visst lugn före stormen.
EnglishI must mention here in passing the memory of two illustrious Catalans who anticipated this policy each in their own way in the Middle Ages: Raymond Lull and Anselme Turmeda.
Här måste jag i förbigående nämna minnet av två berömda katalaner som var och en på sitt sätt förutsåg denna politik på medeltiden: Raymond Lull och Anselme Turmeda.
EnglishWe must not let the fact that we are waiting for concrete proposals from the Commission lull us into believing that we need not do anything but that we must wait for the Commission's proposals.
Vi skall inte låta det faktum att vi väntar på konkreta förslag från kommissionen invagga oss i uppfattningen att vi inte behöver göra någonting, utan att vi måste vänta in kommissionens förslag.

Synonymer (engelska) till "lull":

lull