"luggage" - Svensk översättning

EN

"luggage" på svenska

volume_up
luggage {substantiv}
EN

luggage {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
luggage (även: baggage)
We need stricter checks on luggage and hand luggage.
Vi behöver strängare kontroller av bagage och handbagage.
Flights via Paris - lost luggage, tight connections.
Färderna via Paris - bagage försvinner, stress till anslutningsflyg.
Loss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
Bagage som förlorats eller skadats kan ersättas med högst 1 200 euro.
Of course all of us frequent fliers know that you are quite right here, because excess luggage can naturally be a great risk.
Låt mig få kommentera det på följande sätt: Naturligtvis vet alla vi som flyger så ofta, att ni har alldeles rätt, för mycket packning kan givetvis utgöra en stor fara.
luggage (även: baggage)
Athens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - excluding Articles 10 and 11 (
Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 (
Athens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - as regards Articles 10 and 11 (
Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 (

Användningsexempel för "luggage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishToday, we are to vote on amending the rules on hand luggage in air transport.
I dag ska vi rösta om ändringar av reglerna om handbagage vid lufttransport.
EnglishLoss or damage of luggage can be compensated by up to a maximum of EUR 1 200.
Bagage som förlorats eller skadats kan ersättas med högst 1 200 euro.
EnglishThe latest example of this was the EU's safety regulations relating to hand luggage on aircraft.
Det senaste exemplet var EU:s säkerhetsbestämmelser om handbagage på flygplan.
EnglishAir carriers are liable in the event of accidents or for lost, damaged or mishandled luggage.
Flygbolagen är ansvariga vid olyckor eller borttappat, skadat eller felhanterat bagage.
EnglishMoreover, passengers will also be entitled to compensation if their luggage is lost or damaged.
Dessutom har passagerarna rätt till kompensation om deras bagage förloras eller skadas.
English(PL) Mr President, I would also like to raise the matter of the European Commission's hand luggage regulations.
(PL) Herr talman! Även jag vill ta upp frågan om kommissionens regler för handbagage.
EnglishWhen travelling to another EU country, it's a good idea to know what you can carry with you in your luggage.
Innan du reser till ett annat EU-land bör du ta reda på vad du får ta med dig i bagaget.
EnglishIt is said that the Member States may choose whether or not to allow their personal luggage to be searched.
Det sägs att medlemsstaterna får välja om de vill tillåta genomsökning av personligt bagage.
EnglishFlights via Paris - lost luggage, tight connections.
Färderna via Paris - bagage försvinner, stress till anslutningsflyg.
EnglishProtection of passengers against displaced luggage (vote)
Skydd för passagerarna mot rörelser i bagaget (omröstning)
EnglishSince 11 September 2001 stringent security checks have been carried out on hand luggage at airports.
Sedan den 11 september 2001 kontrolleras handbagaget mycket noga vid säkerhetskontrollerna på flygplatserna.
EnglishAnything bigger will have to go in your hold luggage.
Större förpackningar måste läggas i det incheckade bagaget.
EnglishWe need stricter checks on luggage and hand luggage.
Vi behöver strängare kontroller av bagage och handbagage.
EnglishBreakfast in Rome, lunch in Paris, dinner in Helsinki, and luggage in Moscow.
Ni vet vad jag menar: frukost i Rom, lunch i Paris, middag i Helsingfors och bagaget i Moskva.
EnglishWe must also note that paragraph 15 states that all luggage must be screened and security tightened.
Vi måste också notera att punkt 15 kräver att allt bagage kontrolleras och att säkerhetskontrollen blir strängare.
EnglishAthens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - excluding Articles 10 and 11 (
Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 (
EnglishAthens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - as regards Articles 10 and 11 (
Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 (
EnglishThe restrictions on carrying liquids, aerosols and gels, as hand luggage, into the cabin of an aircraft remain for the time being.
Restriktionerna om hur mycket vätska du får ta med i handbagaget ombord finns kvar tillsvidare.
EnglishFor many years now there has been a decision that you could only take one piece of hand luggage into the aircraft.
Under många ur nu har det funnits ett beslut om att man bara får ta med ett stycke handbagage ombord på flygplanet.
EnglishMany luggage thefts have been reported.
Ett stort antal bagagestölder har konstaterats.

Synonymer (engelska) till "luggage":

luggage
English
luggage rack
English
luggage van
left-luggage office
English