"Lufthansa" - Svensk översättning

EN

"Lufthansa" på svenska

SV

"Lufthansa" på engelska

EN

Lufthansa {egennamn}

volume_up
1. luftfart
Lufthansa
Many of us will be using the services of the company LSG Lufthansa Skychef.
Många av oss kommer att utnyttja företaget LSG Lufthansa Skychef.
People trust in Al Italia, in Lufthansa, in the big companies.
Människorna litar på Alitalia, på Lufthansa, på de stora företagen.
2.If so, which airports have subsidised Deutsche Lufthansa AG?
2.Vilka flygplatser har i så fall stött Lufthansa?
SV

Lufthansa {egennamn}

volume_up
1. luftfart
Lufthansa
Många av oss kommer att utnyttja företaget LSG Lufthansa Skychef.
Many of us will be using the services of the company LSG Lufthansa Skychef.
Människorna litar på Alitalia, på Lufthansa, på de stora företagen.
People trust in Al Italia, in Lufthansa, in the big companies.
2.Vilka flygplatser har i så fall stött Lufthansa?
2.If so, which airports have subsidised Deutsche Lufthansa AG?

Användningsexempel för "Lufthansa" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany of us will be using the services of the company LSG Lufthansa Skychef.
Många av oss kommer att utnyttja företaget LSG Lufthansa Skychef.
EnglishPeople trust in Al Italia, in Lufthansa, in the big companies.
Människorna litar på Alitalia, på Lufthansa, på de stora företagen.
EnglishPeople trust in Al Italia, in Lufthansa, in the big companies.
Detta är den filosofi som råder inom Europeiska unionen.
English1.Is the Commission aware whether Deutsche Lufthansa AG receives aid from publicly-owned airports in Germany?
1.Känner kommissionen till om Lufthansa får stöd från statsfinansierade flygplatser i Tyskland?
EnglishIf he travels to Heathrow with BMI and returns with Lufthansa, he now pays EUR 70 in charges.
Om vår resenär reser till Heathrow med BMI och reser tillbaka med Lufthansa tvingas han betala 70 euro i avgift.
English2.If so, which airports have subsidised Deutsche Lufthansa AG?
2.Vilka flygplatser har i så fall stött Lufthansa?
EnglishHow about Lufthansa, Air France and Iberia, with 44% between them: is that a decisive influence?
Eller Lufthansa, Air France och Iberia, som tillsammans äger 44 procent av aktierna: är det ett avgörande inflytande?
EnglishAt present this palpably concerns Air France, Iberia and Lufthansa, which have a minority holding in Amadeus.
För närvarande gäller detta tydligt Air France, Iberia och Lufthansa, som har ett mindre innehav i Amadeus.
EnglishLufthansa will be able to add its name, its brand, its colours and sell its know-how to a US airline for US domestic transport.
Lufthansa kommer att kunna lägga till sitt namn, sin logotyp, sina färger och sälja sin expertis till ett amerikanskt flygbolag för amerikansk inrikestransport.
EnglishOne government – the German Government – has inexplicably changed its mind, perhaps because it is more sensitive to Lufthansa’s arguments than to the passengers’.
En regering, den tyska, har utan förklaring ändrat ståndpunkt, kanske därför att de lyssnar mer till Lufthansas argument än till passagerarnas.
EnglishOne government – the German Government – has inexplicably changed its mind, perhaps because it is more sensitive to Lufthansa ’ s arguments than to the passengers’.
En regering, den tyska, har utan förklaring ändrat ståndpunkt, kanske därför att de lyssnar mer till Lufthansas argument än till passagerarnas.
EnglishThe additional phrase 'exercising a decisive influence' prompts the question: does Lufthansa, with its 22% shareholding in Amadeus, exercise a decisive influence?
Formuleringen ”utöva ett avgörande inflytande” väcker en fråga: Utövar Lufthansa, som äger 22 procent av aktierna i Amadeus, ett avgörande inflytande?
EnglishThus, under instructions from their national data protection agencies, Air France and Lufthansa inter alia send no PNR (passport) data to the UK while other airlines (have to) do this.
Bland annat Air France och Lufthansa lämnar på order av sina nationella dataskyddsinstanser inte ut några API- (pass-)data till Storbritannien, vilket däremot andra bolag gör (måste göra).