EN

lucid {adjektiv}

volume_up
The report is lucid and clear in its recommendations.
Rapporten är klar och tydlig i sina rekommendationer.
It was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.
Det stod snabbt klart att hon var fullkomligt redig, klar och intelligent. ~~~ Men hon hade blivit skrämd, och väldigt förbryllad eftersom hon börjat se saker.
The report is lucid and clear in its recommendations.
Rapporten är klar och tydlig i sina rekommendationer.
The European Council's lucid explanation in Stockholm seems to contradict this negative interpretation.
Det tydliga uttalandet från Europeiska rådet i Stockholm tycks tala emot denna negativa tolkning.
In conclusion I should like to compliment the rapporteur on his courageous, lucid and valuable report.
Jag avslutar med en komplimang till föredraganden för hans modiga, tydliga och värdefulla betänkande.
I congratulate the rapporteur, Mr Gil-Robles, on a clear lucid report setting out Parliament's position.
Jag gratulerar föredraganden, Gil-Robles, till ett tydligt och överskådligt betänkande där parlamentets ståndpunkt fastslås.
Madam President, ladies and gentlemen, the report by Mrs Miguélez Ramos outlines a complete, lucid and intelligent framework for EU fishing in international waters.
Betänkandet av Miguélez Ramos ger en fullständig, överskådlig och intelligent ram åt EU:s fiske i internationella vatten.
lucid (även: graphic)

Användningsexempel för "lucid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI therefore believe that this strategy shows composure, and is calm and lucid.
Därför anser jag att vi med denna strategi visar fattning och är lugna och tydliga.
EnglishSo I am going to try and give a serious and lucid answer to your three questions.
Så jag skall försöka ge ett seriöst och tydligt svar på era tre frågor.
EnglishBut after the lucid statement must come the project and the strategy.
Men på detta insiktsfulla konstaterande måste följa en plan och en strategi.
EnglishAlthough the worst may never happen, it is never wrong to be lucid and critical.
Men även om det värsta inte alltid är säkert är den kritiska klarsynen fortfarande en bra rådgivare.
EnglishMr President, first of all, I should like to thank Mrs Lucas for her very lucid report.
Först och främst skulle jag vilja tacka Caroline Lucas för hennes mycket klarsynta betänkande.
EnglishI thank Commissioner Patten for his very lucid and effective speech.
Jag tackar kommissionär Chris Patten för hans mycket rediga och verkningsfulla anförande.
EnglishMr President, first of all, I should like to thank Mrs Lucas for her very lucid report.
Först och främst skulle jag vilja tacka Caroline Lucas för hennes mycket klarsynta betänkande.
EnglishI would in this respect refer you to the lucid report in last Monday's Frankfurter Allgemeine.
Jag skulle här vilja referera till den klarsynta rapporten i förra måndagens Frankfurter Allgemeine.
EnglishOtherwise we would be being neither lucid nor ambitious enough.
Vi kommer annars att lida brist på både klarsyn och ambition.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, The debate was lucid, clear, competent and responsible.
Fru talman, mina damer och herrar! Debatten har präglats av klarsynthet, tydlighet, kunskap och ansvar.
EnglishThe European Council's lucid explanation in Stockholm seems to contradict this negative interpretation.
Det tydliga uttalandet från Europeiska rådet i Stockholm tycks tala emot denna negativa tolkning.
EnglishThe European Council' s lucid explanation in Stockholm seems to contradict this negative interpretation.
Det tydliga uttalandet från Europeiska rådet i Stockholm tycks tala emot denna negativa tolkning.
EnglishI should like to congratulate Mrs Angelilli on this lucid report.
för IND/DEM-gruppen. - (NL) Jag skulle vilja gratulera Roberta Angelilli till detta överskådliga betänkande.
EnglishIn conclusion I should like to compliment the rapporteur on his courageous, lucid and valuable report.
Jag avslutar med en komplimang till föredraganden för hans modiga, tydliga och värdefulla betänkande.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank the Commissioner for his lucid analysis.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans klarsynta analys.
EnglishThat is why I am pleased with Mr Pex's lucid report.
Därför är jag nöjd med föredragande Pex klara betänkande.
EnglishThe report is lucid and clear in its recommendations.
Rapporten är klar och tydlig i sina rekommendationer.
EnglishMr Prodi, I would like to encourage you not to stop this good work, and not to be lucid by halves.
Herr Prodi! Jag skulle vilja uppmuntra er att inte hejda er när ni kommit så långt, och inte bara vara klarsynt på ena ögat.
EnglishI congratulate the rapporteur, Mr Gil-Robles, on a clear lucid report setting out Parliament's position.
Jag gratulerar föredraganden, Gil-Robles, till ett tydligt och överskådligt betänkande där parlamentets ståndpunkt fastslås.
EnglishAnother document had already been produced on this subject, proposing an analysis which was, in my view, lucid and pertinent.
Ett annat dokument hade redan utarbetats i detta ärende, och tillfört en i mina ögon klarsynt och relevant analys.