"Lucia" - Svensk översättning

EN

"Lucia" på svenska

SV
SV

"Lucia" på engelska

EN
EN

Lucia {egennamn}

volume_up
Lucia
Search LUCIA for: Book on CD book on Mp3 music recording Video recording
Sök i LUCIA på: bok på CD bok på Mp3 musikupptagning videoupptagning
A little later I met a retired lady, Lucia Annone.
Lite senare träffade jag en pensionerad dam, Lucia Annone.
When the book will catalog and we notice the book to make it searchable in the library catalog LUCIA.
När boken kommer katalogiserar och märker vi boken så att den blir sökbar i bibliotekets katalog LUCIA.
SV

Lucia {egennamn}

volume_up
Lucia
Sök i LUCIA på: bok på CD bok på Mp3 musikupptagning videoupptagning
Search LUCIA for: Book on CD book on Mp3 music recording Video recording
Lite senare träffade jag en pensionerad dam, Lucia Annone.
A little later I met a retired lady, Lucia Annone.
När boken kommer katalogiserar och märker vi boken så att den blir sökbar i bibliotekets katalog LUCIA.
When the book will catalog and we notice the book to make it searchable in the library catalog LUCIA.

Användningsexempel för "Lucia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSearch LUCIA for: Book on CD book on Mp3 music recording Video recording
Sök i LUCIA på: bok på CD bok på Mp3 musikupptagning videoupptagning
EnglishWhen the book will catalog and we notice the book to make it searchable in the library catalog LUCIA.
När boken kommer katalogiserar och märker vi boken så att den blir sökbar i bibliotekets katalog LUCIA.
EnglishA little later I met a retired lady, Lucia Annone.
Lite senare träffade jag en pensionerad dam, Lucia Annone.
EnglishMr President, there are eleven days to go until Christmas, and today in Sweden and Finland they are celebrating the festival of Lucia.
Det är elva dagar kvar till jul, och i Sverige och Finland firar man i dag Luciadagen.
EnglishLibrary acquires books for the clinics and departments at Sunderby hospitals and making them available in LUCIA
Biblioteket köper in böcker till kliniker och avdelningar vid Sunderby sjukhus och gör dem tillgängliga i LUCIA
EnglishTo give you an example, one of the important producers, where the banana is very important to the economy, is St Lucia.
För att ta ett exempel är en av de viktiga bananleverantörerna St Lucia där bananen är mycket viktig för ekonomin.
EnglishFinally, in his speech last Friday in Barbados, the President of St Lucia said: ' bananas are to the Caribbean what cars are to Detroit' .
Slutligen, i sitt tal i fredags i Barbados sade presidenten i St Lucia: " Bananer är för Västindien vad bilar är för Detroit" .
EnglishFinally, in his speech last Friday in Barbados, the President of St Lucia said: ' bananas are to the Caribbean what cars are to Detroit '.
Slutligen, i sitt tal i fredags i Barbados sade presidenten i St Lucia: " Bananer är för Västindien vad bilar är för Detroit ".
EnglishFive hundred years ago, Mr Lucia Patchioli, an Italian monk, developed the fundamentals of book-keeping which are still used today.
För femhundra år sedan utvecklade Lucia Patchioli, som var en italiensk munk, de grunder för redovisning som fortfarande används i dag.
EnglishSearch for the title in LUCIA.
EnglishFor those who do not know it, St Lucia is a very hilly country in which it will take you more than an hour to drive a distance of 20 km.
För dem som inte känner till detta är St Lucia ett mycket bergigt land där det kan ta mer än en timme att köra en sträcka på 20 km.
EnglishHowever, a question mark has formed in my mind because, the other day, a pensioner, Mrs Lucia Boroni, said to me: 'I was walking down the road when someone ran off with my handbag.
Jag har dock drabbats av vissa tvivel därför att en pensionär, Lucia Boroni, sade till mig häromdagen: " Jag var ute och promenerade när någon stal min plånbok.

Synonymer (engelska) till "Saint Lucia":

Saint Lucia
English