EN

lubrication {substantiv}

volume_up
lubrication
lubrication
lubrication
Tribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion, encompassing all aspects of friction, lubrication and wear.
Tribologi är läran om ytor i kontakt och omfattar frågor med anknytning till smörjning, nötning och friktion.
Controlling friction and wear at elevated temperatures is a challenge since the conventional lubrication methods are no longer effective above a certain temperature.
Att styra friktion och slitage vid höga temperaturer är en utmaning eftersom att konventionell smörjning inte fungerar över en viss temperatur.
The Division of Machine Elements at Luleå University of Technology has world leading research competence in the field of tribology, i.e. lubrication, friction and wear.
Vid forskningsämnet  maskinelement, Luleå tekniska universitet, finns världsledande forskarkompetens inom området tribologi - dvs smörjning, nötning och friktion.

Användningsexempel för "lubrication" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.
This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.
EnglishYou will gain basic understanding of boundary lubrication and tribochemistry with the main focus on tribofilms.
You will gain basic understanding of boundary lubrication and tribochemistry with the main focus on tribofilms.
EnglishGrease Lubrication Mechanisms in Bearing Seals
Grease Lubrication Mechanisms in Bearing Seals
EnglishTribology is the science and technology of interacting surfaces in relative motion, encompassing all aspects of friction, lubrication and wear.
Tribologi är läran om ytor i kontakt och omfattar frågor med anknytning till smörjning, nötning och friktion.
EnglishAn article describing the sub-project of the boundary lubrication modelling project, which is focused on additives and surface roughness.
An article describing the sub-project of the boundary lubrication modelling project, which is focused on additives and surface roughness.
EnglishControlling friction and wear at elevated temperatures is a challenge since the conventional lubrication methods are no longer effective above a certain temperature.
Att styra friktion och slitage vid höga temperaturer är en utmaning eftersom att konventionell smörjning inte fungerar över en viss temperatur.
EnglishBiotribology: Biotribology is the knowledge and understanding of wear, friction, lubrication, surfaces; their motion and behavior in biological environment.
Biotribology: Biotribology is the knowledge and understanding of wear, friction, lubrication, surface; their motion and behavior in biological environment.
EnglishThe Division of Machine Elements at Luleå University of Technology has world leading research competence in the field of tribology, i.e. lubrication, friction and wear.
Vid forskningsämnet  maskinelement, Luleå tekniska universitet, finns världsledande forskarkompetens inom området tribologi - dvs smörjning, nötning och friktion.
EnglishThis occurs in sectors other than foods, in pharmaceuticals and cosmetics, and in industrial activities and detergent production, paint manufacture, lubrication, or public works.
Det är andra sektorer än livsmedel, t.ex. läkemedel och kosmetika inom industriell verksamhet som tillverkar tvättoch rengöringsmedel, färg, smörjmedel eller offentliga arbete, bl.a.

Synonymer (engelska) till "lubricant":

lubricant