"Luanda" - Svensk översättning

EN

"Luanda" på svenska

SV
SV

"Luanda" på engelska

EN
EN

Luanda {egennamn}

volume_up
1. "capital of Angola", geografi
Luanda
volume_up
Luanda {egenn.} (Angolas huv.stad)
In the Minutes it does not say Luanda but Rwanda.
I det fullständiga förhandlingsreferatet står det inte Luanda utan Rwanda.
So that, even thousands of kilometres away, they hear our voice in Luanda!
Måtte man i Luanda, trots dessa tusentals kilometers avstånd, höra vår röst!
Now that members of parliament are under attack in Luanda, I think it is time this House made its voice heard in protest.
Nu när parlamentsledamöter i Luanda attackeras så tycker jag det är Europaparlamentets sak att protestera.
SV

Luanda {egennamn}

volume_up
1. "Angolas huv.stad", geografi
Luanda
volume_up
Luanda {egenn.} (capital of Angola)
I det fullständiga förhandlingsreferatet står det inte Luanda utan Rwanda.
In the Minutes it does not say Luanda but Rwanda.
Måtte man i Luanda, trots dessa tusentals kilometers avstånd, höra vår röst!
So that, even thousands of kilometres away, they hear our voice in Luanda!
Nu när parlamentsledamöter i Luanda attackeras så tycker jag det är Europaparlamentets sak att protestera.
Now that members of parliament are under attack in Luanda, I think it is time this House made its voice heard in protest.

Användningsexempel för "Luanda" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo that, even thousands of kilometres away, they hear our voice in Luanda!
Måtte man i Luanda, trots dessa tusentals kilometers avstånd, höra vår röst!
EnglishIn the Minutes it does not say Luanda but Rwanda.
I det fullständiga förhandlingsreferatet står det inte Luanda utan Rwanda.
EnglishNow that members of parliament are under attack in Luanda, I think it is time this House made its voice heard in protest.
Nu när parlamentsledamöter i Luanda attackeras så tycker jag det är Europaparlamentets sak att protestera.
EnglishOn these occasions, 10 resolutions and the Luanda Declaration on the second revision of the Cotonou Partnership Agreement were approved.
Vid dessa tillfällen antogs 10 resolutioner samt Luandaförklaringen om den andra översynen av Cotonouavtalet.
EnglishIt is the case in Congo-Brazzaville, it was and is the case in Luanda, in Angola, it is the case in the former autonomous region of Kabinda.
Så är fallet i Kongo-Brazzaville, så var och är fallet i Luanda, i Angola, så är fallet i det tidigare självstyrande området Kabinda.
EnglishMadam President, I have asked the Commissioner if the EU mission in Luanda would send out a signal to prevent a new war in that country.
Fru ordförande! Jag har frågat kommissionären om EU: s delegation i Luanda kan sända ut en signal för att förekomma ett nytt krig i landet.
EnglishThe AMC, the broad movement of citizens, a civic platform recently launched in Luanda, speaks to us of inclusive national reconciliation.
AMC, en bred medborgarrörelse lade nyligen fram en samhällsplattform i Luanda, vilken talar om en nationell försoning som inkluderar alla.
EnglishThose members of parliament are now being held in Luanda, unable to leave the city, subjected to all kinds of pressure and in many cases deprived of food and drink.
Dessa hålls kvar i Luanda utan möjligheter att lämna staden, och utsätts för alla typer av tryck och, i många fall, utan medel för överlevnad.
EnglishI would like to dedicate this minute to a baby boy who I met on 1 December 2009 in Luanda, when we were in Angola for the ACP-EU Parliamentary Assembly.
Jag vill ägna denna minut åt en liten pojke som jag träffade den 1 december 2009 i Luanda, när vi besökte Angola inom ramen för gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen.
EnglishIn the meantime, a fictitious UNITA is being created in Luanda. The UN representative was prevented from talking with the real and historic UNITA and the mistrust has grown.
Emellertid skapar man i Luanda ett fiktivt UNITA, FN-representanten hindrades att tala med det verkliga och historiska UNITA och misstroendet förvärrades.
EnglishAnd here, in the European Parliament, we must stand shoulder to shoulder with the Angolan people, even if at times we have to get tough with the authorities installed in Luanda.
Och här i Europaparlamentet måste vi stå vid den angolanska befolkningens sida, även om vi många gånger måste vara hårda mot den sittande makten i Luanda.
EnglishI spoke about the hiring of mercenaries by the government in Luanda and the purchase of a few C130 aircraft with which the former dictator in Congo-Brazzaville was subsequently placed on the throne.
Jag talade då om att regeringen i Luanda har lejt legosoldater och skaffat några C-130 flygplan som därefter användes för att hjälpa den förre diktatorn i Kongo-Brazzaville att ta makten.

Synonymer (engelska) till "Luanda":

Luanda