"loyalty" - Svensk översättning

EN

"loyalty" på svenska

volume_up
loyalty {substantiv}
EN

loyalty {substantiv}

volume_up
loyalty (även: allegiance)
The principle of loyalty between the different institutions is very important.
Principen om lojalitet mellan de olika institutionerna är mycket viktig.
Loyalty is not built on citizenship alone, but also on common values.
Lojalitet bygger inte enbart på medborgarskap, utan också på gemensamma värderingar.
As you know, Article 5 of the Treaty sets out the principle of loyalty to the Community.
Ni vet att artikel 5 i fördraget innehåller principen om gemensam lojalitet.

Användningsexempel för "loyalty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Av lojalitetsskäl har vi valt att i huvudsak stödja socialistgruppens förslag.
EnglishI also have a loyalty to my political group which has given me this speaking time.
Jag känner också lojalitet med min politiska grupp som har gett mig denna talartid.
EnglishOur stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
Vårt ställningstagande baseras på lojalitet mot de principer som vår värld bygger på.
EnglishThe principle of loyalty between the different institutions is very important.
Principen om lojalitet mellan de olika institutionerna är mycket viktig.
EnglishWithout this feeling of loyalty and identification, no political project can succeed.
Utan denna känsla av lojalitet och identifikation kan inget politiskt projekt lyckas.
EnglishThis is all about loyalty between Member States and their tax administrations.
Här handlar det enbart om lojalitet mellan medlemsstaterna och deras skatteförvaltningar.
EnglishCommunism was kept at bay, partly thanks to Turkish loyalty towards the NATO Pact.
Kommunismen hölls stången, delvis tack vare den turkiska lojaliteten gentemot Natopakten.
EnglishAs you know, Article 5 of the Treaty sets out the principle of loyalty to the Community.
Ni vet att artikel 5 i fördraget innehåller principen om gemensam lojalitet.
EnglishI reject the view that one has to choose to exclusively give one's loyalty to one region.
Jag motsätter mig att man måste välja att vara lojal mot enbart en region.
EnglishLoyalty is not built on citizenship alone, but also on common values.
Lojalitet bygger inte enbart på medborgarskap, utan också på gemensamma värderingar.
EnglishClearly, companies today require unfailing loyalty from their employees.
Tydligen kräver företagen idag outsinlig lojalitet från sina anställda.
EnglishWhere is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
Var någonstans i allt detta finns det plats för denna blinda lojalitet till kärnkraften?
EnglishHowever, we do need a certain loyalty, so that we do not undermine the credibility of the system.
Men en viss lojalitet krävs, så att vi inte undergräver systemets trovärdighet.
EnglishThis is a question of the EU's loyalty and honesty towards its partners.
Det handlar om trohet och ärlighet från Europeiska unionens sida inför sina samtalspartner.
EnglishRelations between the European institutions should be characterised by loyalty and good faith.
Förbindelserna mellan EU:s institutioner bör kännetecknas av lojalitet och pålitlighet.
EnglishMy loyalty belongs to my voters, not to a European political party.
Min lojalitet tillhör mina väljare, inte ett europeiskt politiskt parti.
EnglishThe Lithuanian authorities, however, consider that it involves loyalty to a foreign country.
De litauiska myndigheterna anser emellertid att det innebär lojalitet till ett annat land.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Jag skulle önska att det fanns en tredje plats där du skulle kunna uttrycka din tredje lojalitet.
EnglishIs that because power and loyalty to the PPE-DE Group are more important?
Varför, för att makten och lojaliteten med PPE-DE är viktigare?
EnglishThis discourages employee loyalty, which every firm needs.
Detta motverkar lojalitet från de anställdas sida, något som alla företag behöver.

Synonymer (engelska) till "loyalty":

loyalty