"lowest level" - Svensk översättning

EN

"lowest level" på svenska

EN

lowest level {substantiv}

volume_up
lowest level

Användningsexempel för "lowest level" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.
Faktum är att våra långa räntor ligger på sin lägsta nivå på hundra år.
EnglishThe problem can, in fact, only be solved at the lowest possible geographical level.
Problemet kan egentligen endast lösas på lägsta möjliga geografiska nivå.
EnglishThere is a risk that we will see a race towards the lowest level of consumer rights.
Det finns risk för att vi får se en kapplöpning mot lägsta nivå för konsumenträttigheter.
EnglishICES says that cod in the North Sea is at its lowest level since 1963.
ICEM har sagt att torsken i Nordsjön inte befunnit sig på en sådan låg nivå sedan år 1963.
EnglishThe result is the lowest level of long-term unemployment: long-term unemployment in Denmark is only 0.8%.
Resultatet är den lägsta långtidsarbetslösheten: den är bara 0,8 procent i Danmark.
EnglishWe have had the lowest unemployment level for a very long time now.
Vi har nu haft den lägsta arbetslöshetsnivån på mycket lång tid.
EnglishSales in the United States have fallen by 32% in a year, reaching their lowest level in 25 years.
Försäljningen i USA har fallit med 32 procent på ett år och har nått den lägsta nivån på 25 år.
EnglishClears the lowest level of the existing group that was inserted with the command Group.
Här tar du bort den understa nivån i den befintliga grupperingen som du infogat med kommandot Gruppering.
EnglishIn accordance with the principle of subsidiarity, health decisions must be made at the lowest possible level.
I enlighet med subsidiaritetsprincipen ska beslut om hälsa fattas på lägsta möjliga nivå.
EnglishIn fact, they even reckon that it might fall to its lowest level compared with the last decade.
Faktum är att de till och med anser att marknaden kan nå ett lågvattenmärke jämfört med förra årtiondet.
EnglishThey probably have a hazardous potential for asthmatics and should therefore be kept at the lowest possible level.
De är förmodligen riskabla för astmatiker och bör därför hållas på lägsta möjliga nivå.
EnglishThere is currently a transposition deficit which, precisely as you said, is at its lowest ever level.
För närvarande ligger eftersläpningen i införlivandet precis som ni sade på den lägsta nivån någonsin.
EnglishIn Austria this proportion is about 8%, the second lowest level internationally.
I Österrike har vi en företagarandel på runt 8 procent och vi ligger därmed i internationell jämförelse på näst sista plats.
EnglishThe oil price per barrel is now at its lowest level ever.
Oljepriset per fat är nu på sin lägsta nivå någonsin.
EnglishUnemployment is at its lowest level for 25 years.
Arbetslösheten är på sin lägsta nivå på 25 år.
EnglishIn the case of approved GMOs, however, we should accept only the lowest achievable tolerance level.
När det gäller godkända genetiskt modifierade organismer bör vi emellertid godta endast den lägsta, praktiskt möjliga toleransnivån.
EnglishThey should be set at the lowest possible level for LDCs and vulnerable developing countries.
De bör sättas på minsta möjliga nivå för AVS-länderna och utsatta utvecklingsländer. Icke-tariffära handelshinder måste hanteras effektivt.
EnglishIt has problems with payment appropriations, which are at their lowest level for years - just 1.03% of Community GNI.
Problemet med den är betalningsbemyndigandena, vilka är de lägsta på åratal, endast 1,03 procent av gemenskapens BNP.
EnglishNow, in allowing the war against Iraq to go ahead, we are allowing the situation in the Middle East to deteriorate to the lowest possible level.
Men genom att låta kriget i Irak fortsätta öppnar man vägen för det värsta i Mellanöstern.
EnglishFarm incomes are at their lowest level for a generation and this decline is also hitting the manufacturing sector.
Jordbruksinkomsterna är på lägsta nivå sedan en generation tillbaka och denna nedgång drabbar också tillverkningssektorn.

Liknande översättningar för "lowest level" på svenska

lowest adjektiv
Swedish
level adjektiv
level substantiv
level adverb
Swedish
to level verb
blood alcohol level substantiv