"lowest" - Svensk översättning

EN

"lowest" på svenska

SV
EN

lowest {komparativ}

volume_up
lowest
The problem can, in fact, only be solved at the lowest possible geographical level.
Problemet kan egentligen endast lösas på lägsta möjliga geografiska nivå.
Turnout in the last elections to the European Parliament was the lowest ever.
Valdeltagandet i det senaste valet till Europaparlamentet var det lägsta någonsin.
Along with Sweden and Denmark we have the lowest levels of unemployment.
Tillsammans med Sverige och Danmark har vi de lägsta arbetslöshetsnivåerna.

Användningsexempel för "lowest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is sometimes misunderstood as recipe for a lowest-common-denominator Europe.
Detta misstolkas ibland som ett recept för en minsta gemensamma nämnare i Europa.
EnglishTurnout in the last elections to the European Parliament was the lowest ever.
Valdeltagandet i det senaste valet till Europaparlamentet var det lägsta någonsin.
EnglishWe cannot accept an agreement on the basis of the lowest common denominator.
Vi kan inte godta en överenskommelse på grundval av den minsta gemensamma nämnaren.
EnglishChoose this option to sort beginning with the lowest value, i.e. from A to Z or 0 to 9.
Klicka här om sorteringen ska ske stigande, dvs från A till Ö och från 0 till 9.
EnglishI am against standards being based on the principle of the lowest common denominator.
Jag är emot, att standarder baseras på principen om minsta gemensamma nämnare.
EnglishPesticides are expensive and the lowest amount is used to protect our crop.
Bekämpningsmedel är dyra, och minsta möjliga mängd används för att skydda grödorna.
EnglishThey are calling, at any cost, for a compromise to the lowest common denominator.
De kräver till varje pris en kompromiss kring en minsta gemensam nämnare.
EnglishThis should not become a way of achieving a lowest common factor of protection.
Detta får inte bli ett sätt att uppnå en minsta gemensamma skyddsfaktor.
EnglishAs a matter of fact, our long-term rates are at their lowest level for 100 years.
Faktum är att våra långa räntor ligger på sin lägsta nivå på hundra år.
EnglishThis does not mean the lowest common denominator of existing national regimes.
Detta innebär inte den minsta gemensamma nämnaren för de befintliga nationella systemen.
EnglishThe problem can, in fact, only be solved at the lowest possible geographical level.
Problemet kan egentligen endast lösas på lägsta möjliga geografiska nivå.
EnglishWhoever lowers welfare standards furthest, whoever allows the lowest wages, wins the day.
Den som sänker välfärdsnivåerna mest, den som tillåter lägst löner tar hem segern.
EnglishThe judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
EnglishThey should be offered best quality bananas at the lowest possible price.
De skall kunna erbjudas bananer av bästa kvalitet till lägsta möjliga pris.
EnglishThere is a risk that we will see a race towards the lowest level of consumer rights.
Det finns risk för att vi får se en kapplöpning mot lägsta nivå för konsumenträttigheter.
EnglishAlong with Sweden and Denmark we have the lowest levels of unemployment.
Tillsammans med Sverige och Danmark har vi de lägsta arbetslöshetsnivåerna.
EnglishIts lowest value during the crisis was 1.20 and when it was introduced it was worth 1.15.
Den lägsta noteringen under krisen var 1,20, och när euron infördes var kursen 1,15.
EnglishMore importantly, I cannot agree when there is talk of the curse of the lowest bidder.
Jag kan i synnerhet inte hålla med när man talar om förbannelsen med det lägsta anbudet.
EnglishIt is not acceptable to adopt the lowest possible standard as a solution.
Det är inte godtagbart att anta lägsta möjliga standard som en lösning.
EnglishA billionaire will pay tax at exactly the same rate as an employee earning the lowest income.
Miljardären betalar exakt lika mycket skatt som den anställda som har sämst betalt.

Synonymer (engelska) till "lowest":

lowest