"lowercase" - Svensk översättning

EN

"lowercase" på svenska

volume_up
lowercase {substantiv}
EN

lowercase {substantiv}

volume_up
You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.
Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.
Alphabetical numbering with the same lowercase letters.
Alfabetisk numrering med likadana små bokstäver.
Changes western text into lowercase letters.
Omvandlar västlig text till små bokstäver.
If a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.

Användningsexempel för "lowercase" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.
Du har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.
EnglishIf a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.
EnglishThis is where you search for the attributes Small caps, Uppercase, Title font and Lowercase.
Här söker du efter effekterna Små kapitäler, Versaler, Titelteckensnitt och Gemener.
EnglishIf a capital letter is entered, it is automatically converted to a lowercase letter.
Om en versal skrivs, förvandlas den automatiskt till gemen.
EnglishConverts all uppercase letters in a text string to lowercase.
Den följd av bokstäver som Du skriver in i textfältet text omvandlas i sin helhet till gemener.
EnglishSelect the text and choose Format - Character - Font Effects tab, and under Effects select Lowercase.
Små bokstäver: markera text, välj Format / Tecken, klicka på fliken Teckeneffekt och välj effekten Gemener.
EnglishAlphabetical numbering with the same lowercase letters.
Alfabetisk numrering med likadana små bokstäver.
EnglishAlphabetical numbering with lowercase letters.
Alfabetisk numrering med gemener, samma bokstav.
EnglishFor example, the command for the lowercase greek Alpha is " %alpha " and for the uppercase Alpha " %ALPHA ".
För lilla grekiska alfa är kommandot " %alpha " (bara små bokstäver), och för stora alfa är det "%ALPHA " (enbart versaler).
EnglishChanges western text into lowercase letters.
Omvandlar västlig text till små bokstäver.
EnglishRead the Advanced Filters article for more information.Uppercase / Lowercase: Converts the contents of the field into all uppercase or all lowercase characters.
Mer information finns i artikeln Avancerade filter.Stora bokstäver/små bokstäver: Omvandlar innehållet i fältet till bara versaler eller bara gemener.

Synonymer (engelska) till "lowercase":

lowercase