"Lower Saxony" - Svensk översättning

EN

"Lower Saxony" på svenska

EN

Lower Saxony {egennamn}

volume_up
1. geografi
Lower Saxony
Jag kommer från landsbygden i den tyska delstaten Niedersachsen.
The municipality of Wietze in the district of Celle (Lower Saxony) is part of the Leader region ‘Aller-Leine Valley’.
Wietze kommun i landkreis Celle (Niedersachsen) hör till Leader-regionen Aller-Leine-Tal.
Germany - and particularly Lower Saxony, where I come from - is a leader as far as biogas plants are concerned.
Tyskland - och i synnerhet Niedersachsen där jag kommer ifrån - är ledande när det gäller biogasanläggningar.

Användningsexempel för "Lower Saxony" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe municipality of Wietze in the district of Celle (Lower Saxony) is part of the Leader region ‘Aller-Leine Valley’.
Wietze kommun i landkreis Celle (Niedersachsen) hör till Leader-regionen Aller-Leine-Tal.
EnglishI hail from the rural German of Lower Saxony.
Jag kommer från landsbygden i den tyska delstaten Niedersachsen.
EnglishGermany - and particularly Lower Saxony, where I come from - is a leader as far as biogas plants are concerned.
Tyskland - och i synnerhet Niedersachsen där jag kommer ifrån - är ledande när det gäller biogasanläggningar.
EnglishFor us in Lower Saxony, in particular, bioenergy is vital as an alternative source of income for farmers and foresters.
För oss i Niedersachsen är särskilt bioenergi viktigt som en alternativ inkomstkälla för jord- och skogsbrukare.
EnglishAt least in the Rüffert case, the rulers in Berlin and Lower Saxony do not simply point the finger at the European Court of Justice.
Åtminstone i Rüffertmålet är det inte bara så att de styrande i Berlin och Niedersachsen pekar finger åt EG-domstolen.
EnglishAs you know, even Lower Saxony was not exactly at the top of the list for transposing the accompanying measures in Germany.
Ni vet att inte heller Niedersachsen direkt har stått på hitlistan för genomförandet av de kompletterande åtgärderna i Tyskland.
EnglishIn the Rüffert case it is pointed out that collective agreements must be universally applicable, and not the model which was chosen in Lower Saxony.
Man pekar i Rüffert-fallet på att det allmängiltigförklarar kollektivavtal och inte den modell som man har valt i Niedersachsen.
EnglishMovement across the Polish-German border between Saxony and Lower Silesia is now problematic because of the enlargement of the Schengen area.
Gränsövergången mellan Polen och Tyskland, mellan Sachsen och Nedre Schlesien, är nu problematisk på grund av utvidgningen av Schengenområdet.
English How does the Commission assess the action of the Lower Saxony Environment Ministry vis‑à‑vis the Land capital Hanover's clean air action plan?
 Vad anser kommissionen om det niedersachsiska miljöministeriets agerande mot Hannovers luftkvalitetshandlingsplan?
EnglishBeing from Lower Saxony myself, I would like to address one particular problem affecting the motor industry there, and in Germany and Europe as well.
Eftersom jag själv kommer från Niedersachsen vill jag ta upp ett speciellt problem som drabbar bilindustrin där, och även i övriga Tyskland och Europa.
EnglishThis followed a Land ordinance laying down that Lower Saxony towns and cities are responsible for drawing up clean air plans from 1 April 2007.
Handlingsplanen bygger på en delstatslag i vilken det fastställs att det är städerna i Niedersachsen som från den 1 april 2007 har ansvaret för att upprätta planer för luftkvalitet.
EnglishIn any one labour market, for example in the labour market in the German state of Lower Saxony, the conditions applying there should cover all workers, irrespective of where they come from.
På en arbetsmarknad, t.ex. på arbetsmarknaden i den tyska delstaten Niedersachsen så ska de villkor som gäller där omfatta alla arbetstagare, oavsett varifrån de kommer.
EnglishWe know from E.ON that the fault originated in northern Germany, where switching off an extra high-voltage line in Lower Saxony later led to the switching off of lines across Europe.
Från elbolaget E.ON vet vi att felet uppstod i norra Tyskland där en avstängning av en ledning med extra hög spänning i Niedersachsen ledde till att ledningar stängdes av i Europa.

Liknande översättningar för "Lower Saxony" på svenska

lower adjektiv
lower criminal court substantiv
Swedish
lower part of the body substantiv
Swedish
lower edge substantiv
Swedish
lower level substantiv
lower chamber substantiv
Swedish
lower deck substantiv
lower lip substantiv
Swedish
lower world substantiv
Swedish
lower body substantiv
Swedish
lower border substantiv
Swedish