"lower edge" - Svensk översättning

EN

"lower edge" på svenska

volume_up
lower edge {substantiv}
EN

lower edge {substantiv}

volume_up
lower edge (även: lower border)
The upper edge of the object will become the lower edge of the flipped object.
Utgångsobjektets överkant blir då det spegelvända objektets underkant.

Användningsexempel för "lower edge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe current row or column is enlarged or reduced at its right-hand or lower edge.
Den aktuella raden eller kolumnen förstoras eller förminskas i högra eller nedre kanten.
EnglishThe upper edge of the object will become the lower edge of the flipped object.
Utgångsobjektets överkant blir då det spegelvända objektets underkant.
EnglishIf the Shift key is held down at the same time, the right/lower edge is used as the reference edge.
Den högra / nedre kanten används som referenskant när Du håller ned skifttangenten.
EnglishThe size and arrangement of the selected type is displayed at the lower edge of the Format section.
Storleken och placeringen av den valda typen visas i nederkanten av området Format.
EnglishAligns the text in the active cell to the lower edge.
Med det här kommandot placerar du texten vid den nedre kanten i den aktuella cellen.
EnglishAligns the contents to the lower edge of the cell.
Här justeras cellinnehållet mot cellens nedre kant.

Liknande översättningar för "lower edge" på svenska

lower adjektiv
edge substantiv
to edge verb