"lower border" - Svensk översättning

EN

"lower border" på svenska

EN

lower border {substantiv}

volume_up
lower border (även: lower edge)
Specify in this spin box the distance from the text to the lower border of the frame.
I detta rotationsfält definierar Du textavståndet från ramens underkant.
If this check box is not selected, the text may exceed beyond the lower border of the frame; the remainder of the text will not be visible.
Om kryssrutan inte är markerad och texten sträcker sig längre än ramens underkant, kommer texten nedanför kanten inte att synas.

Användningsexempel för "lower border" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSpecify in this spin box the distance from the text to the lower border of the frame.
I detta rotationsfält definierar Du textavståndet från ramens underkant.
English0 % sets the center at the upper border, and 100 % sets the center at the lower border.
Ett värde på 100 % innebär att centrum placeras vid den nedre kanten.
EnglishSpecify the distance of the cell contents to the lower cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till den nedre gitterlinjen.
EnglishSpecify here the distance between the footer and the lower page border.
Här anger du avståndet mellan sidfoten och den nedre kanten på sidan.
EnglishSpecify here the distance between the footer and the lower page border.
Här anger du avståndet mellan sidfoten och den undre sidmarginalen.
EnglishThe default is a separator from the upper to lower page border.
Som standard anges en skiljelinje som går från topp - till bottenmarginal.
EnglishHere you can enter the distance of the text content from a lower border.
Här anger du textinnehållets avstånd från den nedre inramningen.
EnglishIf at the lower window border there is insufficient space to display the sheet tabs, you can increase it.
Om platsen inte räcker till i fönsterkanten för att visa tabellflikarna, kan du förstora den.
EnglishThis line is set up as a lower border for the preceding paragraph.
Linjen skapas som undre inramning av föregående stycke.
EnglishOn the context menus for the spreadsheet tabs at the lower graphic border, only the menu item Select All Spreadsheets can be activated.
Av snabbkommandona på tabellfliken i fönstrets nedre kant är det bara Välj alla tabeller som är tillgängligt.
EnglishIf this check box is not selected, the text may exceed beyond the lower border of the frame; the remainder of the text will not be visible.
Om kryssrutan inte är markerad och texten sträcker sig längre än ramens underkant, kommer texten nedanför kanten inte att synas.
EnglishWe are, however, opposed to all those who cite religious or ideological reasons for refusing to lower a border on a continent that is already all too divided.
Vi måste kräva att åsiktsfångar skall friges och fördöma politiska förföljelser och förbudet mot vissa politiska partiers verksamhet.
EnglishWe are, however, opposed to all those who cite religious or ideological reasons for refusing to lower a border on a continent that is already all too divided.
Däremot motsätter vi oss alla dem som anför religiösa eller ideologiska skäl för att vägra riva en gräns på en kontinent som redan är alltför uppdelad.

Liknande översättningar för "lower border" på svenska

lower adjektiv
border substantiv
to border verb
lower criminal court substantiv
Swedish
lower part of the body substantiv
Swedish
lower edge substantiv
Swedish
lower level substantiv
lower chamber substantiv
Swedish
lower deck substantiv
lower lip substantiv
Swedish
lower world substantiv
Swedish
lower body substantiv
Swedish