"low-sulphur" - Svensk översättning

EN

"low-sulphur" på svenska

EN

low-sulphur {adjektiv}

volume_up
low-sulphur

Användningsexempel för "low-sulphur" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFourthly, new car technology is only possible with low sulphur fuels.
För det fjärde så är ny fordonsteknologi bara möjlig med lågsvavliga bränslen.
EnglishThe easy bit is to achieve this, using low-sulphur crude or blending.
Att nå hit med användning av råolja eller blandning med låg svavelhalt är den enkla delen.
EnglishWe have only recently pushed through the legislation demanding low-sulphur fuels by 2005.
Vi har helt nyligen genomdrivit de lagstiftning som kräver lågsvavligt bränsle senast år 2005.
EnglishLet me say this to them: first of all, low sulphur fuels would be more competitive.
Låt mig säga detta till dem: för det första, bränslen med låga svavelhalter skulle bli mer konkurrenskraftiga.
EnglishOnce the catalytic converter is in production, low sulphur fuel should at least also be available.
När den nya katalysatorn väl har kommit i produktion måste även det svavelfattiga bränslet vara tillgängligt.
EnglishContrary to the normal rules of economics, the more low-sulphur fuel is required, the more expensive it gets.
Tvärtemot de vanliga ekonomiska lagarna, blir det lågsvavliga bränslet bara dyrare ju mer av det som efterfrågas.
EnglishLow-sulphur fuel is of course more expensive.
EnglishIn those days, the discussion centred on the question whether we should aim for 50 ppm low-sulphur or whether we should aim for less.
Då diskuterades frågan: skall vi gå över till bränslen med svavelhalter på 50 ppm eller måste halterna vara ännu lägre?
EnglishThat is therefore the line that I believe the EU should take on this issue - namely, encouraging the use of low-sulphur heavy fuel oil.
Detta är alltså den linje som jag tycker att EU borde välja i denna fråga, nämligen att gå in för lågsvavlig tjockolja.
EnglishSo any car can take low-sulphur fuel and it has a positive effect, especially with older types of diesel engines.
Alltså, varje bil kan tankas med svavelfattigt bränsle, och det har också en positiv effekt, just när det gäller dieselmotorer av äldre modell.
EnglishWe used our own research establishment - STOA - to produce for us a paper which indicated low sulphur fuels are essential.
Vi utnyttjade vår egen forskningsresurs - STOA - som tog fram ett dokument åt oss, av vilket framgick att bränslen med låg svavelhalt är nödvändiga.
EnglishWe entirely agree with her that it is important for citizens to have access as soon as possible to fuels with a low sulphur content.
Vi håller fullständigt med henne om att det är viktigt att medborgarna så snart som möjligt får tillgång till bränslen med låg svavelhalt.
EnglishA low sulphur content out at sea is not deemed to be an environmental problem, because the main aim has been to reduce urban pollution.
En låg svavelhalt ute till havs anses inte vara ett miljöproblem, eftersom målet främst har varit att reducera så kallade urbana föroreningar.
EnglishWe are bringing onto the market cleaner, low-sulphur fuels, which are just what we need for a more progressive approach to vehicle technology.
Vi håller ju på att införa svavelfattiga, renare bränslen på marknaden. Det är just sådana den framstegsvänligare fordonstekniken behöver.
EnglishLow sulphur fuels are an integral element in these sets of proposals which seek to reduce the amount of emissions from diesel engines.
Drivmedel med låg svavelhalt är ett integrerat element i dessa grupper av förslag genom vilka man försöker att minska mängden utsläpp från dieselmotorer.
EnglishIn the Baltic Sea, we have already been using what is known as low-sulphur heavy fuel oil, with a sulphur content of 0.5%, for many years with a view to protecting the environment.
I Östersjön har vi redan i många år använt oss av så kallad lågsvavlig tjockolja på 0,5 procent för att skona miljön.
EnglishThe re-evaluation in 2005 will also involve discussion on how sulphur-free or low-sulphur fuels for mobile machinery can be brought onto the market.
Vid översynen 2005 kommer man även att diskutera hur man skall få ut svavelfria bränslen eller bränslen med låg svavelhalt för arbetsmaskiner på marknaden.
EnglishNew engines with lean-burn or common-rail technology need low-sulphur fuels as a technology enabler to allow advanced catalytic converters to function.
Nya motorer som arbetar med mager förbränning eller common rail-teknik behöver bränsle med låg svavelhalt som en teknisk förutsättning för att avancerade katalysrenare skall fungera.
EnglishThe report on the subject highlights the need for tighter emission limit values to be laid down across the Community, particularly by promoting the use of low-sulphur fuels.
I betänkandet om frågan betonas behovet av att fastställa skärpta gränsvärden för utsläpp inom gemenskapen, framför allt genom att främja användningen av bränslen med låg svavelhalt.

Liknande översättningar för "low-sulphur" på svenska

sulphur substantiv
Swedish
low adjektiv
low substantiv
low adverb