"low point" - Svensk översättning

EN

"low point" på svenska

volume_up
low point {substantiv}
EN

low point {substantiv}

volume_up
low point (även: lowest point)

Användningsexempel för "low point" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Amsterdam summit will be a low point in the recent history of European integration.
Toppmötet i Amsterdam kommer att utgöra en lägsta punkt i nyare europeisk integrationshistoria.
EnglishTaxes must not be raised still further, especially at a low point in the economic cycle.
Just under en lågkonjunktur får man inte också höja skatterna.
EnglishI thought the apricot and honey thing was the real low point.
Jag tyckte att det om aprikoserna i honung var lågvattenmärket.
EnglishThe topical and urgent subjects debate has already reached a low point.
Aktualitetsdebatten har redan nått bottenläget.
EnglishThese agreements represent the current low point in the development of the EU's legal policy.
Dessa avtal representerar intill dags dato ett lågvattenmärke i fråga om utvecklingen av Europeiska unionens rättspolitik.
EnglishIf we do, we will see this for the low point that it is.
EnglishWhat we learn from an unvarnished depiction of the situation is that investment, both private and public, in Europe is at a low point.
En osminkad lägesbeskrivning visar att de privata och offentliga investeringarna i Europa ligger nere.
EnglishIndian population reached its low point -- less than 250,000, compared to an estimated eight million in 1492.
1900: den amerikanska indianbefolkningen når en ny bottennivå på mindre än 250,000 jämfört med ungefär åtta miljoner 1492.
EnglishIt is generally acknowledged, however, that the European elections were a low point, both in terms of their date and their outcome.
Det är emellertid allmänt erkänt att Europavalet var ett lågvattenmärke, såväl när det gäller datumet som resultatet.
EnglishNow the low point has been reached.
EnglishThe sinking of the South Korean frigate Cheonan on 16 March 2010, as a result of which 46 people died, represented a new low point.
Sänkningen av den sydkoreanska fregatten Cheonan den 16 mars 2010, vilket ledde till att 46 personer omkom, var ett nytt lågvattenmärke.
EnglishSecond, the deterioration of democracy in Belarus had a very unfortunate low point recently, but it did not start last week.
För det andra hade försämringen av demokratin i Vitryssland ett mycket olyckligt lågvattenmärke nyligen, men denna utveckling började inte förra veckan.
EnglishThe most recent low point was when the famous statue of King Gyanendra was blown up in the middle of Patan, an area that I know well.
Nu senast kulminerade det i sprängningen av den berömda statyn av kung Mahendra mitt i Patan. Det är ett område som jag känner särskilt väl till.
EnglishIt is generally acknowledged, however, that the European elections were a low point, both in terms of their date and their outcome.
Vi behöver inga propagandakampanjer; vi behöver tillförlitlig information, i synnerhet när det gäller argumentet att konstitutionen kommer att gagna människorna.
EnglishAs you said, the market share of European films in the cinemas of the European Union is at an historic low point of only 22.5%.
Ni har ju redan sagt det, marknadsandelen för europeiska filmer på biograferna i Europeiska unionen befinner sig med endast 22,5 procent på sin historiskt lägsta nivå.
EnglishAs you said, the market share of European films in the cinemas of the European Union is at an historic low point of only 22.5 %.
Ni har ju redan sagt det, marknadsandelen för europeiska filmer på biograferna i Europeiska unionen befinner sig med endast 22,5 procent på sin historiskt lägsta nivå.
EnglishTo what extent can a Foreign Secretary, whose standing in his own country has fallen to a relatively low point, have any claim to speak on behalf of the European Union?
I vilken utsträckning kan en utrikesminister, vars ställning i sitt eget land har fallit till en ganska låg nivå, göra anspråk på att tala för Europeiska unionen?
English. – Mr President, ladies and gentlemen, as the High Representative, Mr Javier Solana, has just explained, the political situation in the Middle East has reached a very low point.
   . – Herr talman, mina damer och herrar! Som den höge representanten Javier Solana nyss har förklarat har den politiska situationen i Mellanöstern nått en mycket låg nivå.

Liknande översättningar för "low point" på svenska

point substantiv
low adjektiv