"low-grade" - Svensk översättning

EN

"low-grade" på svenska

EN

low-grade {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "low-grade" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWould that be possible in future for these low-grade wines?
Skulle det vara möjligt i framtiden för dessa viner av lägsta kvalitet?
EnglishIn fact, the only employment she can get is with French private schools as an animatrice, which is a very low grade of occupation.
Den enda anställning som hon kan få är hos franska privatskolor som animatrice som är ett lågstatusyrke.
EnglishIn fact, the only employment she can get is with French private schools as an animatrice , which is a very low grade of occupation.
Den enda anställning som hon kan få är hos franska privatskolor som animatrice som är ett lågstatusyrke.
Englishresearch into the field of the fuel cycle (more especially the mining and processing of low-grade uranium ore; optimisation of fuel elements for power reactors).
forskning inom området för bränslekretslopp (särskilt brytning och bearbetning av låggradig uranmalm; optimering av bränsleelement för kraftreaktorer).
EnglishThat is why we will also be requesting through an amendment that the low-grade products be included in the exemption provisions that allow this to be circumvented.
Därför kommer vi genom ett ändringsförslag också att begära att man tar med de billiga varorna i de undantagsfall, där avvikelser från garantin kan få förekomma.
EnglishI also believe, and this is a proposal from my group, that we need to provide exemption clauses for the low-grade products sector as well and not just for second-hand goods.
Men jag tror också, och detta är ett förslag från min grupp, att vi måste planera undantagsklausuler också för billiga varor och inte bara för begagnade varor.

"low grade" på svenska

low grade
Swedish
  • låg kvalitet
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Liknande översättningar för "low-grade" på svenska

grade substantiv
low adjektiv