"low-fat" - Svensk översättning

EN

"low-fat" på svenska

EN

low-fat {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "low-fat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHow can you say something is low-fat when it's full of so much sugar?
Hur kan man påstå att någonting har låg fetthalt när det är så mycket socker i?
EnglishHowever, low-fat yoghurt does not rot your teeth, blacken your lungs or put you on a ventilator.
Yoghurt med lågt fettinnehåll förstör emellertid inte dina tänder, svärtar ned dina lungor eller ser till att du måste använda respirator.
EnglishThe scheme is also to the advantage of children and their parents, especially if it is changed so that it offers subsidies to low-fat products.
Systemet gynnar också barnen och deras föräldrar, i synnerhet om man gör om det så att man lämnar bidrag till fettsnåla produkter.
EnglishIn fact the labelling system often disguises what is in the product, such as yoghurts which are labelled 'low fat' when they have very high levels of sugar.
Märkningssystemet döljer ofta vad produkten innehåller, till exempel att yoghurt med ”låg fetthalt” innehåller mycket socker.
EnglishFor products other than full-cream milk, the subsidy should be calculated on the basis of low-fat solids or a maximum butterfat content of 50 %.
Beträffande andra produkter än sötmjölk bör stödet beräknas med utgångspunkt från fettfattig torrsubstans eller ett mjölkfettsinnehåll på maximalt 50 procent.
EnglishThe Commission wanted cream, low-fat cream, non-fat cream and sterilized cream, which have 38 additives, to be allowed to have more.
Kommissionen ville för separerad, även delvis separerad och steriliserad grädde, som hitills haft 38 tillsatser, tillåta att ytterligare tillsatser skulle kunna tillsättas.
EnglishTraffic lights that can be red and green at the same time - since high sugar and low fat are not mutually exclusive - are of no help to consumers.
Färgkoder som enligt trafikljusmodellen kan vara både röda och gröna samtidigt, eftersom mycket socker och lite fett inte är ömsesidigt uteslutande, hjälper inte konsumenterna.
EnglishA system of colour coding, involving indicating on the front of the packaging whether the food has a high or low salt or fat content, was voted down by Parliament.
Systemet med färgkoder, som innebär att man anger på förpackningens framsida om livsmedlet har ett högt eller lågt salt- eller fettinnehåll, röstades ned av parlamentet.
EnglishThat is why it is most important to promote milk and all the various milk products, from yoghurts to soft drinks and low-fat products, which children and schoolchildren love so much.
Därför är det ytterst viktigt att främja mjölk och alla de olika mjölkprodukterna, från yoghurt till milkshake och fettsnåla produkter, som barn och skolbarn tycker så mycket om.
EnglishFor instance, certain amendments which the Committee on the Environment has adopted will cause very serious problems in the sector of low-fat dairy product manufacture or of dehydrated potatoes.
Vissa ändringsförslag som har antagits av miljöutskottet kommer t.ex. att framkalla mycket allvarliga problem, inom tillverkningen av magra mjölkprodukter eller torkad potatis.

Liknande översättningar för "low-fat" på svenska

fat adjektiv
fat substantiv
low adjektiv