"low-cost" - Svensk översättning

EN

"low-cost" på svenska

EN

low-cost {adjektiv}

volume_up
Low-cost family restaurant chain, for those of you who don't know it.
Billig familjevänlig restaurangkedja, för dem av er som inte känner till den.
These are poor countries that think that they can make money as low-cost competitors in the European market.
Det är fattiga länder som tror att de kan tjäna pengar som billig konkurrent på den europeiska marknaden.
Introducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Införandet av billiga effektivitetsåtgärder skulle minska utsläppen betydligt.
low-cost (även: budget)
Think, too, of the political impact of the powerful strike in Dacia, Romania against 'low-cost Europe'.
Tänk även på de politiska följderna av den omfattande strejken i Dacia i Rumänien, mot ”lågkostnads-Europa”.
That you're much better off, almost universally, looking for a low-cost or locally applicable version of the newest technology.
Att du får det mycket bättre, nästan i allmänhet, om du letar efter en lågkostnads- eller lokalt anpassningsbar version av den nyaste tekniken.
Our new fellow citizens obviously have no desire for their countries to form a kind of low-cost or cut-price Europe, which business communities long for.
Våra nya medborgare har naturligtvis ingen önskan om att deras länder ska utgöra ett slags lågkostnads- eller lågpriseuropa, som näringslivet hoppas på.

Användningsexempel för "low-cost" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIntroducing low cost efficiency measures would significantly reduce emissions.
Införandet av billiga effektivitetsåtgärder skulle minska utsläppen betydligt.
EnglishThis will preserve the habitats of rare animal species at a relatively low cost.
Med relativt små kostnader kan hemvisten för sällsynta djurarter bevaras på det sättet.
EnglishThey cannot shield us from Asia’s natural and legitimate low-cost advantages.
De kan inte skydda oss mot Asiens naturliga och legitima fördelar med låga kostnader.
EnglishWe want everyone to have access at reasonable, that is to say, low cost.
Vi önskar att alla skall få tillgång till det rimliga, dvs. till låga kostnader.
EnglishIt is amazing that we can achieve such a high ideal at such a low cost.
Det är ett under att vi kan förverkliga ett så högt ideal till ett så lågt pris.
EnglishFor us it is important that the market can react quickly and at a low cost.
Det är viktigt för oss att marknaden kan reagera snabbt och prismässigt fördelaktigt.
EnglishIf you fly with a low-cost airline you pay EUR 120 and arrive at Charleroi airport.
Om man flyger med ett lågprisbolag betalar man 120 EUR och landar på flygplatsen Charleroi.
EnglishLow-cost airlines such as Ryanair must also comply with the law and adhere to the Regulation.
Lågprisflygbolag som Ryanair måste också följa lagen och respektera förordningen.
EnglishLow-cost family restaurant chain, for those of you who don't know it.
Billig familjevänlig restaurangkedja, för dem av er som inte känner till den.
EnglishAll commercialisation of low-cost nuclear power plants must also be stopped.
All kommersialisering av lågkostnadskärnkraftverk måste också stoppas.
EnglishWe do not believe that Europe has a future as a low-cost competitor.
Detta är fördelar som kommer att se till att investerare stöder Europeiska unionen.
EnglishHere we are talking in particular about offers from low-cost airlines.
I det här fallet handlar det främst om erbjudanden från lågprisflygbolag.
EnglishLow-cost companies provide 427,000 jobs directly or indirectly.
Lågkostnadsflygbolagen står direkt eller indirekt för 427 000 arbetstillfällen.
EnglishWe do not believe that Europe has a future as a low-cost competitor.
Vi anser inte att Europa har någon framtid om man skall konkurrera med låga kostnader.
EnglishLine carriers, regional airlines, tour operators and low-cost airlines are all boxed together.
Linjeflygbolag, regionala flygbolag, researrangörer och lågprisbolag buntas alla ihop.
EnglishI mention this experience in order to emphasise that SkyEurope was not a normal low-cost airline.
Jag nämner detta för att betona att SkyEurope inte var ett normalt lågprisflygbolag.
EnglishIt should also be emphasized that these results are obtained at extremely low cost.
Det finns också anledning att betona att man uppnår de här resultaten till ytterst låga kostnader.
EnglishThe recipe for that is freight traffic on the roads and competing low-cost airlines in aviation.
Receptet för detta är godstrafik på vägarna och konkurrerande lågprisflygbolag i luften.
EnglishFor this, you must admit that we need safe but low-cost airlines that are affordable for everyone.
Då måste ni erkänna att vi behöver säkra lågprisflygbolag som alla har råd att resa med.
EnglishHowever, today’s travel market has changed, owing to the interest of low-cost air travel.
Dagens resemarknad ser dock annorlunda ut till följd av det stora intresset och billiga flygresor.

Synonymer (engelska) till "low-cost":

low-cost

Liknande översättningar för "low-cost" på svenska

cost substantiv
Swedish
low adjektiv
low substantiv
low adverb