"low carbon" - Svensk översättning

EN

"low carbon" på svenska

EN

low carbon {adjektiv}

volume_up
And that is what is important: a society with low carbon emissions.
Och det är det viktiga: ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.
If we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
Om vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
(RO) One of the main objectives of the European Union is to develop a low-carbon economy.
(RO) En av EU:s huvudsakliga målsättningar är att skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Användningsexempel för "low carbon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we are talking about a low-carbon economy, how are we going to deliver that?
Om vi talar om en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, hur ska vi då skapa en sådan?
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
Denna uppmjukning minskar incitamenten att utveckla ny och mer kolsnål teknik.
EnglishWe are also drawing up a communication on the financing of low-carbon energy sources.
Vi utarbetar även ett meddelande om finansieringen av koldioxidsnåla energikällor.
EnglishIt is also the cheapest low-carbon energy, it is reliable and it is safe.
Den är också den billigaste utsläppssnåla energin, och är pålitlig och säker.
EnglishCalifornia's Low-Carbon Fuel Standard is being copied throughout the United States.
Kaliforniens standard för koldioxidsnåla bränslen kopieras i hela landet.
EnglishIn other words, to pursue our aim of becoming a low-carbon and energy-efficient economy.
Vi ska med andra ord sikta på att bli en koldioxidsnål och energieffektiv ekonomi.
EnglishThese sectors need to become even more low carbon, but the time for this is running out.
Dessa sektorer måste bli ännu mer koldioxidsnåla, men tiden håller på att rinna ut.
EnglishEurope is at the leading edge of the development of low-carbon technologies.
EU ligger i frontlinjen när det gäller utvecklingen av teknik för låga koldioxidutsläpp.
EnglishFirstly, investing in greener, low carbon technologies is an important instrument.
För det första är det ett viktigt instrument att investera i grönare, koldioxidsnål teknik.
EnglishGreater efforts are needed to help developing countries to invest in low-carbon technology.
Det behövs stora insatser för att hjälpa u-länderna att investera i kolsnål teknik.
EnglishIt has to be investing in low-carbon technologies and infrastructures.
Det måste investeras i teknik och infrastruktur som leder till låga koldioxidutsläpp.
EnglishThese will involve a shift towards carbon-free and low-carbon fuels as a necessary measure.
En nödvändig åtgärd är omställningen till kolfria bränslen och bränslen med låg kolhalt.
EnglishThirdly, the transition to a low carbon economy is a key step.
För det tredje är övergången till en koldioxidsnål ekonomi ett centralt steg.
English(RO) One of the main objectives of the European Union is to develop a low-carbon economy.
(RO) En av EU:s huvudsakliga målsättningar är att skapa en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
EnglishThis is what the European energy policy and the building of a 'low-carbon' economy are about.
Det är vad EU:s energipolitik och uppbyggnaden av ett ”utsläppssnålt samhälle” handlar om.
EnglishWe are lagging behind when it comes to financing research on low-carbon technologies.
Vi hamnar på efterkälken vad gäller finansiering av forskning om teknik för låga koldioxidutsläpp.
EnglishAlso, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
Avskiljning och lagring av koldioxid innebär heller inte att kolkraften blir koldioxidsnål.
EnglishI want us to see carbon prices rise so we drive forward the low carbon investments in the future.
Jag vill att koldioxidpriset ska öka så att koldioxidinvesteringarna minskar i framtiden.
EnglishWe have to pay the full price for these fuels and we have to shift to a low-carbon economy.
Vi måste betala fullt pris för dessa bränslen och vi måste skifta till en ekonomi med låg kolhalt.
EnglishAnd that is what is important: a society with low carbon emissions.
Och det är det viktiga: ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.

Liknande översättningar för "low carbon" på svenska

carbon substantiv
low adjektiv
low substantiv